Cevaplar

2013-01-13T13:35:54+02:00

canlılar tarafından sentezlenen en büyük ve en önemli moleküllerdir. İçeriğinde karbon (C), oksijen (O), hidrojen (H), azot (N) ve fosfor (P) bulunur.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T13:36:19+02:00

Nükleotit, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (deoksiriboz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir. En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Ayrıca koenzim A,flavin adenin dinükleotit, flavin mononükleotit, adenozin trifosfat venikotinamid adenin dinükleotid fosfat gibi koenzimler de nükleotittir. Koenzimlerin hücre metabolizması ve sinyal iletimindeönemli rolleri vardır.

Nükleotitlerin baz kısmı olan nükleobazlar pürinler ve pirimidinlerolarak ikiye ayrılır. Adenin ve guanin birer pürin, sitozin, timin veurasil ise birer pirimidindir. Nükleotitlerin pentoz kısmı riboz veyadeoksiriboz'dur. Şeker kısmı deoksiriboz ise nükleotidin adının başına 'deoksi' eklenir. Nükleotidin fosfatsız kısmına nükleozitdenir. Nükleozit kısmına bir, iki veya üç fosfat grubu eklenebilir ve bunlara sırasıyla nükleotit monofosfat, difosfat ve trifosfat denir.

0