Cevaplar

2013-01-13T14:37:37+02:00

nazım birimi : bir şiirde anlam bütünlüğü olan en küçük parçaya denir 

beyit beyt ve dörtlük ( kıta ) den oluşur 

beyit : iki dizeden oluşur 

bent : dize sayıları birbirinden farklıdır 

hece ölçüsü : bir dizedeki ünlü harflerin sayımı hece ölçüsünü verir 

kafiye : mısra sonlarındaki ses benzerliğine denir 

1 5 1