Cevaplar

2013-01-13T14:36:11+02:00

ne ile ilgili ????? ......................................................................

2 3 2
2013-01-13T14:36:39+02:00

1.   Yakın Doğu kavramı içerisine hangi coğrafyalar girer?

Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Afrika’daki Mısır’ı içine alan geniş bir bölgedir.

 

2.   XIV. Yüzyılda Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?

Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, Ceneviz kolonileri, Trabzon Rum İmparatorluğu, İlhanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu, Altın Orda Devleti ve Memluk Devleti.

 

3.   XIV. Yüzyılda Balkanlarda bulunan devletler hangileridir?

Bizans İmparatorluğu, Sırp, Bulgar, Arnavut krallıkları, Eflak ve Boğdan voyvodalıkları, Bosna ve Hersek prenslikleri bulunuyordu.

 

4.   Osmanlı Devletinin kurucuları olan Osmanlı ailesi Oğuzların hangi kol ve boyuna mensupturlar?

Oğuzların Bozok kolunun, Kayı boyuna mensupturlar?

 

5.   Koyunhisar Savaşı ne zaman yapıldı? Önemi nedir?

1302’de yapıldı.İlk Osmanlı-Bizans savaşıdır.

 

6.   Anadolu Türk birliğini sağlama yönünde atılan ilk adım nedir? Hangi Osmanlı hükümdarı tarafından atılmıştır?

Karesioğulları Beyliğinin alınması, bu adım Orhan Bey tarafından atılmıştır.

 

7.   Osmanlı Devletinde ilk denizcilik faaliyetleri hangi olayla başlamıştır?

Karesioğulları Beyliğinin alınması ile.

 

8.   Türklerin Rumeli’ye geçiş amaçları nelerdir?

a) Türk cihan hâkimiyeti ideali,

b) Bölgedeki stratejik hedefler,

c) İstanbul’un fethini kolaylaştırmak,

d) Yeni gelir kaynakları elde etmek,

e) Türkmenlere yeni yerleşim alanları bulmak,

f) Gaza ve cihat ruhu.

 

9.   Türkler Rumeli’ye ne zaman, hangi olayla geçtiler?

1353’te, Bizans’a yardımdan dönen Süleyman Paşa Bizans tarafından Osmanlılara verilen Gelibolu Yarımadasındaki Çimpe Kale’sine asker bıraktı.Böylece ilk defa Rumeli’ye geçilmiş oldu.

 

10.   Osmanlıların Rumeli’de uyguladıkları iskân politikasının temel amaçları nelerdir?      

a) Ele geçirilen yerleri en kısa zamanda Türkleştirmek,

b) Konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek.

2 5 2