SORU1: Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan göç alan ülkelerin nüfus özelliklerinden değildir?

A-)Genç Nüfus Oranı Fazladır.

B-)Doğurganlık Düşüktür

C-)Ortalama yaşam süresi uzundur

D-)Yaşlı nüfus oranı fazladır

E-)İş alanları fazladır

SORU2: Kırsal kesimlerden kentlere doğru yoğun bir göç olayının görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-)Kentlerdeki sosyal yaşamın çekiciliği

B-)Kırsal kesimdeki alt yapı yetersizliği

C-)İş Olanaklarının sınırlı olması

D-)Kırsal kesimde sulanabilen alanların artması

E-)Kentlerdeki eğitim olanakları

Soru3:

1. Başka ülkelere gerçekleşşen göçler

2. Doğum oranı

3.Gelişme düzeyi

4.Ölüm oranı

Doğal Nüfus artış hızına yukarıdaki etmenlerden hangisinin etkisi yoktur?

A-)1 ve 2

B-)2 ve 3

C-) 3ve 4

D-)Yalnız 1

E-)Yalnız 3

Soru4:

1. Sanayi kuruluşlarının sayısının artması

2.gecekondulaşma

3.Kent içinde ulaşım güçlülüğü

4. Alt yapı yetersizliği

Yukarıdakilerden hangileri göçün sonuçları arasında yer almaz?

A-)Yalnız 1

B-)2 ve 3

C-)3 ve 4

D-)1 ve 2

E-)Yalnız 4

Soru5:Aşağıdakilerden hangisi göçlerin doğası nedenlerinden değildir?

A-)Depremler

B-)Volkanik patlamalar

C-)Sosyal Olaylar

D-)Sel Baskını

E-)İklim Değıişikliği

Soru6:

1.Türkiye İle Yunanistan arasında gerçekleşmiştir

2.Göç etme isteğe bağlı olmamıştır

3.Batı trakya türkleri ve İstanbul rumları göçün dışında tutulmuştur

Mübadele göçleriyli ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A-)Yalnız 1

B-)Yalnız 2

C-)Yalnız 3

D-)1 ve 2

E-)1,2 ve 3

Soru7:Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kırsal alanlardan kentlere doğru gerçekleşen göçlerin nedenleri arasında yer almaz?

A-)Tarımda makineleşmenin artması

B-)Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması

C-)Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi

D-)Kırsal alandaki hızlı nüfus artışı

E-)Tarımda gübre kullanımının ve birim alandan elde edilen verimim artması

Soru8:

1. Şiddetli kuraklık

2.Yer şekilleri

3.Büyük depremler

MÖ 4000 yılarında Türkler'in Orta Asya'dan yoğun bir şekilde göç etmelerinde en önemli etmen hangileridir?

A-)Yalnız 1

B-)Yalnız 2

C-)yalnız 3

D-)1 ve 2

E-)2ve 3

Soru9:Amerika kıtasının keşfi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A-)Amerika yerlilerinin nüfusunun artmasına

B-)Avrupadan Amerikaya yoğun bir göç hareketi yaşanmasına

C-)Asya nüfusunun artmasına

D-)Afrikadan asyaya yoğun göçlerin azalmasına

E-)Dünya Genelinde nüfus artmasına

Soru10: Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı göçlerden değildir?

A-)Mübadele Göçü

B-)İşçi göçleri

C-)Amerikanın keşfinden sonra avrupada gerçekleşen göçler

D-)Beyin göçleri

E-)Sanayi devriminden sonra kırdan kente doğru gerçekleşen göçler

Soru11:Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü alan ülkelerin özelliklerinden değildir?

A-)İşsizlik oranının düşük olması

B-)Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması

C-)Teknoloji bakımından geniş olanaklara sahip olması

D-)Doğum oranının yüksek olması

E-)Enerji tüketiminin fazla olması

Acil Lazım Yarına Coğrafya Yazılım varYanlış Bilgi Veren Şikayet Edilir

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-09-01T10:06:05+03:00
E d c a b e b d a e c başarılar cevaplar
0