“Bir devletin işleyişini, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini belirten temel kanundur.” Şeklinde yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasa b) Yönetmelik c) Hukuk

d) Medeni Kanun e) Anayasa

Devletimizde milletvekili seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A) 4 yıl B) 5 yıl C) 3 yıl D) 7 yıl E) 2 yıl

1

Cevaplar

2013-01-13T15:04:10+02:00

 e) Anayasa büyk ihtammalle anayasadır bu tanım ona uyor

 B) 5 yıl da bir şeçiliyormuş

0