1.Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?

A) Vida B) Dişli çark C) Bisiklet D) Çıkrık

2-Basit makinelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur. I- basit makinelerde kuvvetten kazanç sağlamak için yolu uzatmak gerekir.

II- basit makinelerden bazıları hem kuvvetin yönünü hem de büyüklüğünü değiştirir.

III- basit makinelerde işten ya da enerjiden kazanç sağlanmaz

. a)Yalnız I b)Yalnız III c)I ve II d)I, II ve III

3-İpek kumaşa sürtülen cam çubuk hangi çeşit elektrik yükü ile yüklenir?

A) Cam çubuk elektron kaybederek (-) yükle yüklenir.

B) Cam çubuk elektron kaybederek (+) yükle yüklenir

C) Cam çubuk ipek kumaşa sürtünerek elektriklenemez.

D) Cam çubuk elektron kazanarak (-) yükle yüklenir.

4-Aşağıdaki basit makinelerin hangisinde kuvvet kazancı yoktur?

A) hareketli makara B) eğik düzlem C) sabit makara D) kaldıraç

1

Cevaplar

2013-01-13T14:56:28+02:00

d şikkiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

0