Cevaplar

2015-11-15T07:58:05+02:00

Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile tam bölünür. 

A) 866      B) 409 
C) 753      D) 575

Soru 2
5A5A sayısı 9 ile bölünebilen bir sayı ise A hangi rakam olabilir? 

A) 1      B) 3      C) 4      D) 5

Soru 3
2, 4, 7, 11, 21, 33, 37, 46, 49, 51 Yukarıdaki sayı dizisinde asal olan sayılar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? 

A) 2, 7, 11, 49 
B) 7, 11, 21, 51 
C) 2, 7, 11, 37 
D) 7, 11, 37, 51

Soru 4
783m doğal sayısının 5 ile kalansız bölünebilmesi için "m" yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? 

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8

Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) 3 ile tam bölünen her sayı 9 ile de tam bölünür. 
B) 210574 sayısı 10 ile tam bölünmez. 
C) 2 ve 3 ile tam bölünen her sayı 6’ya da tam bölünür. 
D) Birler basamağı 0 olan sayılar 5 ile tam bölünür.

Soru 66.Sınıf Bölünebilme Kuralları Test
783k doğal sayısının 2 ile kalansız bölünebilmesi için "k" yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? 

A) 5      B) 10      C) 15      D) 20

Soru 7
Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 2 hem de 9 ile kalansız bölünebilir? 

A) 2586      B) 1584 
C) 3465      D) 2408

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi 180 sayısının çarpanlarından biri değildir? 

A) 7 x 30       B) 45 x 4 
C) 10 x 18      D) 9 x 20

Soru 9
6958 doğal sayısının 5' e bölümünden kalan kaçtır? 

A) 1      B) 3      C) 5      D) 8

Soru 10
120 sayısının asal çarpanlarına ayırılmış şekli hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 116.Sınıf Bölünebilme Kuralları Test
423m sayısının 6 ile tam bölünebilmesi için "m" yerine kaç farklı rakam yazılabilir? 

A) 5      B) 4      C) 3      D) 2

Soru 12
23 . 3 . 52 biçiminde asal çarpanlarına ayrılan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 650      B) 600 
C) 550      D) 500

Soru 136.Sınıf Bölünebilme Kuralları Test
82K5 dört basamaklı sayısı 3 ile kalansız bölünmektedir. Buna göre K yerine hangi rakamlar yazılabilir? 

A) 1, 4, 7 
B) 0, 3, 6, 9 
C) 2, 5, 8 
D) 3, 5, 8

Soru 14
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilenler 6 ile kalansız bölünür? 

A) 420 ile 750 
B) 84 ile 128 
C) 157 ile 120 
D) 450 ile 254

Soru 156.Sınıf Bölünebilme Kuralları Test
502116 sayısı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünemez? 

A) 2      B) 4      C) 6      D) 9


0