Cevaplar

2013-01-13T15:16:57+02:00

 

Kübizm Kübizm, 20. yüzyıl başındaki temsile dayalı sanat anlayışından saparak devrim yapan Fransız sanat akımıdır. Pablo Picasso ve Georges Pablo Picasso yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerindendir. Georges Braque ile birlikte kübizm akımının temelini atmıştır. Hayatı: Picasso 25 Ekim Georges Braque Georges Braque (d. Fransa , 13 Mayıs 1882 – ö. Paris , 31 Ağustos 1963 ) Fransız ressam ve Heykel tıraş. Pablo Picasso ile Kübizm Guillaume Apollinaire İlerleyen yıllarda edebiyata özellikle şiirlere bir resim akımı olan kübizm i oturttu. Kübizm e duyduğu ilgi ile birlikte sürrealizm Paul Klee İlk olarak oryantalizm i öğrenen Klee, kendisine özgü tarzı ile dışavurumculuk , kübizm , gerçeküstücülük gibi pek çok akımda etkili oldu Nurullah Berk Eserlerinde kübizm etkilenmeleri de mevcuttur. Türkiye’de geometrik-figüratif yapımcılığın (konstruktivizim ) ilk temsilcilerinden biri Alberto Giacometti yapmış ve burada gelişen önemli sanat akımları olan Sürrealizm , Ekpresyonizm , Kübizm , Formalizm akımlarında önemli katkılarda bulunmuştur. Paul Cézanne katkılar ve etkisi nedeniyle çoğu zaman modern sanatın babası olarak anılmıştır. Empresyonizm ile kübizm arasında bir köprü oluşturmuştur. Pürizm ağırlıklı olarak Fransız ressam Amedee Ozenfant ve mimar Le Corbusier tarafından ortaya konmuş ve Kübizm ’in bir parçası olan bir sanat akımıdır. El Greco Sanatçı, dışavurumculuğun ve kübizm in öncüsü olarak kabul edilir. Kişiliği ve eserleri Rainer Maria Rilke ve Nikos Kazancakis gibi Perspektif Dönüşüm stili (bu seçim, sembolizm , dışavurumculuk , kübizm vb. akımlar doğrultusunda yapılabilir) Bu dönüşüm stili, perspektif, çok ve Resim Resim Sanatı Akımları - | : Kübizm Dışavurumculuk Fovizm Figuration Libre Halk Sanatı Fütürizm Grafiti Hard-edge İzlenimcilik Lyrical Ercüment Behzat Lav Dadaizm , fütürizm , kübizm ve sürrealizm akımları etkilerini şiirine yansıtmış, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde serbest ölçünün ilk

 

Share on facebookShare on twitterShare on googleShare on emailMore Sharing Services    
2 3 2
2013-01-13T15:17:31+02:00

Kübizm, 20. yüzyıl başındaki temsile dayalı sanat anlayışından saparak devrim yapan Fransız sanat akımıdır

2 3 2