Cevaplar

2013-01-13T15:53:01+02:00

 

Kuvvet fiziğin temel kavramlarından birisi olup , genel olarak bir cismin hareketine sebep olan, yani duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, doğrultu ve yönünü değiştiren, ona şekil değişikliği veren etkidir. Mekanikte kuvvet doğrusal hareketin sebebi olarak görülürken dönüş hareketinin sebebine tork denir.

Kuvvet vektörel bir büyüklüktür.Dolayısıyla vektörlerle ilgili bütün özellikler kuvvetler içinde geçerlidir.Kuvvet F ile gösterilir ve dinamometre denilen yaylı kantarla ölçülür.


Kuvvet kavramı ilk olarak klasik mekaniğin ikinci hareket yasasında görülmektedir. Bir cisim üzerine etkiyen bir net kuvvet onunivmelenmesine yani hızının değişmesine neden olur. Kuvvet (F), kütle m, ivme de aolmak üzere, F=m.a şeklinde ifade edilir. Kuvvet, niteliği gereği yöneysel bir büyüklüktür, belirleyici dört unsuru vardır; başlangıç noktası, doğrultusu, şiddeti ve yönü. Birimi de Newton ya da dyne'dir.

Kuvvetin Cisimlerin hareketi üzerinde etkileri Kuvvet etki ettiği cisimlere hareket kazandırır Kuvvet cisimlerin hızını değiştirir Hareket eden cisimlerin yönlerini değiştirir Cisimlerin şekil değiştirmesine neden olabilir. Cisimler üzerinde döndürme etkileri bulunur veya bulunmaz Doğadaki dört temel kuvvet

1-Nükleer kuvvet
2-Elektriksel kuvvetler
3-Magnetik kuvvet
4-Kütle çekim kuvveti
 

kütle çekim  kuvveti


Kütleçekim veya yerçekimi, kütlesi bulunan maddelerin birbirlerine doğru ivmelenme eğilimidir. Elektromanyetik kuvvet, Zayıf ve Güçlü Nükleer Kuvvet ile birlikte doğadaki dört temel kuvveti oluşturur. Kütleçekim, bu dört kuvvet arasında en zayıf olanıdır. Kütleçekimin önemli özellikleri şunlardır:

Kütleçekimi kuvveti, bir parçacığın kütlesine etki eder. Kütleçekimi kuvveti, sınırsız bir alanı kapsar. Kuvvet çok zayıftır. Gündelik iki eşyanın bir birine uyguladığı kütleçekim kuvvetini ölçmek günümüz teknolojisi ile mümkün değildir. Kuvvet taşıyıcısı graviton'lardır. Gravitonların spini 2 olduğundan, 
0