p => q = 0 koşullu önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir?

a)p v q b)p' v q c)p' ^ q d)q' v p e)p ^ q

q => p = 0 koşullu önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisine denktir?

a)q v p b)q' v p c)p d)q ^ p' e)q'

q => (1=> p) bileşik önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 b) 0 c) q' d) q =>p e) p

1

Cevaplar

2012-10-06T14:42:28+03:00

1- B

2-B

3-E olması gerekiyor...

1 3 1