Cevaplar

2013-01-13T15:58:35+02:00

Ülkemizde 1970’lere kadar, özellikle kent kökenliler “modern” olmaya gayret ederlerdi. Modernliğe yaklaşımlar da farklılıklar gösterirdi.
Son on yıllarda Postmodernizm olgusu ile birlikte modernlik tartışması yön değiştirdi. Yine aynı gruplar arasında anti-modern bir karşı tez de tartışılır hale geldi. Kendilerini muhafazakar olarak nitelendirenler de kendi bağlamlarında bu tartışmaya katıldılar.
Kültür Felsefesi bağlamında , modernizmi açmaya yönelik bazı sorular sunuyorum.


1.Modernizm ve modernite farklı kavramlar mı?
2.Batı modernizmi ne zaman başlıyor. Günümüzde hangi aşamada.?
3.Modern olmaktan ne anlıyorsunuz?
4.Modernizm sona erdi mi?İkinci Modern dönemden söz edilebilir mi?
5.Sizce modernizmin alternatifi nedir?

Bu soruları yanlış-eksik-yetersiz buluyors

anız, yeni soru ve yan

bumu

0