Cevaplar

2013-01-13T16:06:45+02:00

http://www.belgeler.com/blg/184k/trkiye-nin-sinir-komulari-ile-ticari-ilikileri-turkey-s-trade-relations-with-it-s-neighbouring-countries            çok var oku istersen :) puan isterim haa 

1 5 1
2013-01-13T16:11:57+02:00

 

Coğrafi konumu itibariyle Türkiye’nin komşuları Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan’dır. Türkiye, gerek siyasi, gerek ekonomik açıdan bir dünya devleti olmak yolunda öncelikle bölgesindeki konumunu siyasi ve ekonomik açıdan güçlendirmek durumundadır. Bu amaçla, komşuları ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Tablo 1’de 1999-2002 yılları arasında Türkiye’nin toplam ihracatı ile komşularına yaptığı ihracat değerleri ve oranları verilmiştir.   Tablo 1 Türkiye’nin Toplam İhracatı ile Komşu Ülkelere Yapılan İhracatın Karşılaştırılması (1999-2002) (Milyar ABD Doları)                                               Kaynak: http://www.ekodialog.com/Makaleler/komsu_ulkeler..               Türkiye’nin komşu ülkelerle ihracatının toplam ihracat içindeki oranı 1999 yılında %15.4, 2000 yılında %15.6, 2001 yılında %18.3, 2002 yılında ise %17.2’dir. Görüldüğü gibi, Türkiye’nin bölge ülkeleri ile yaptığı ihracatın, toplam ihracatı içindeki payı oldukça düşük seviyelerdedir.               Tablo 2’de 1999-2002 yılları arasında Türkiye’nin toplam ithalatı ile komşularından yaptığı ithalat değerleri ve oranları verilmiştir.   Tablo 2 Türkiye’nin Toplam İthalatı ile Komşu Ülkelerden Yapılan İthalatın Karşılaştırılması (1999-2002) (Milyar ABD Doları)   Kaynak: http://www.ekodialog.com/Makaleler/komsu_ulkeler..
  Türkiye’nin komşu ülkelerle ithalatı toplam ithalat içindeki oranı 1999 yılında %16.1, 2000 yılında %19.2, 2001 yılında %21.4, 2002 yılında ise %19.7’dir. Görüldüğü gibi, Türkiye’nin bölge ülkeleri ile yaptığı ithalat, bölge ülkeleri ile yaptığı ihracattan fazladır. Komşu ülkelerle yaptığımız ticarette açık verilmesinin temel nedeni enerji ithalatıdır.               Barış ve istikrarın hakim olacağı ortam içinde komşular arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin çok daha kolay ve hızlı olacağı muhakkaktır. Bu nedenle, Türkiye’nin komşularıyla ticari ilişkilerini bugün olduğundan ileri noktalara taşıyabilmesi için herşeyden önce bölgesinde barış ve istikrarın hakim olması gerekmektedir.
0