Cevaplar

2013-01-13T16:15:17+02:00

Herhangi bir anda hücrenin içerisinde yapılan tüm işler enzimler tarafından yapılır. Eğer enzimleri anlarsanız, hücreleri de anlarsınız. E. Coli gibi bir bakteri herhangi bir zamanda sitoplazma içerisinde yüzen yaklaşık 1000 farklı türde enzime sahiptir. 

Enzimler kendilerini küçük kimyasal reaksiyon makineleri haline getiren ilginç özelliklere sahiptirler. Hücredeki bir enzimin amacı hücrenin gerekli kimyasal reaksiyonları çok hızlı gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bu reaksiyonlar gerekli şeylerin yapılmasını veya ayrılmasını sağlar. Bu hücrenin nasıl büyüdüğünü ve çoğaldığını açıklar. En temel düzeyde, hücreler enzimler tarafından olanaklı kılınan kimyasal reaksiyonlarla dolu olan küçük bir çantadır.

Enzimlerin yapıtaşı aminoasitlerdir ve enzimler proteindir. Bir enzim100 ile 1000 arasında aminoasidi birlikte özel ve nadir bir sırayla uç uca eklenmesiyle oluşur. Aminoasit zinciri sonrasında bir şekil alır. Bu şekil enzimlerin belli başlı kimyasal reaksiyonların oluşması için zemin hazırlar. Enzim özgül bir kimyasal reaksiyonda verimli bir katalizör olarak görev alır. Enzim reaksiyonu inanılmaz derecede hızlandırır.

Örneğin maltoz şekeri iki tane glikoz molekülünün birbirine bağlanmasıyla oluşur. Maltaz enzimi ise bu iki glikoz molekülü arasındaki bağı kırabilecek ve iki glikoz parçasına ayırabilecek şekilde oluşur. Maltazın yapabileceği tek şey maltoz moleküllerini parçalamaktır fakat bunu çok hızlı ve verimli bir şekilde yapabilir. Diğer enzim türleri atomları ve molekülleri bir araya getirebilir. Molekülleri birbirinde ayırmak ve molekülleri bir araya getirmek enzimlerin ne yaptığıdır ve hücrenin düzgün bir biçimde fonksiyon göstermesi adına gerekli olan her bir kimyasal reaksiyon için o reaksiyona özgü bir enzim vardır. Maltoz iki tane glikoz molekülünün birbirine bağlanmasıyla oluşur(1). Maltaz enzimi maltoz molekülünü kabul etmek ve bağını koparmak için mükemmel bir şekle sahip olan bir proteindir(2). İki glikoz molekülü serbest bırakılır(3). Tek bir maltaz enzimi saniyede 1000’den fazla maltoz bağını parçalayabilir ve sadece maltoz moleküllerini kabul eder.


Enzimin basit hareketini yukarıdaki diyagramda görebilirsiniz. Maltoz molekülü yakınlarda yüzerken maltaz enzimi tarafından belli bir kısımdan yakalanır. Enzimin aktif olan kısmı bağı koparır ve iki glikoz enzimi yüzerek ayrılır. 

Laktoza müsamaha gösteremeyen insanların olduğunu duymuşsunuzdur ya da bu sorundan siz kendiniz de acı çekebilirsiniz. Problem sütün içindeki şekerin –laktoz- içindeki glikoz bileşenlerine ayrılmamasından dolayı ortaya çıkar. Bu yüzden, sindirilemez. Laktoza müsamaha gösteremeyen insanların bağırsak hücreleri laktozu parçalamak için gereken enzim olan laktazı üretemez. Bu sorun insan vücudundaki bir enzimin eksikliğinin nasıl problemlere yol açabildiğini gösterir. Laktoza müsamahası olmayan bir insan süt içmeden önce bir damla laktaz yutabilir ve problemi çözebilir. Çoğu enzim eksikliklerini gidermek bu kadar kolay olmaz.

Bir bakterinin içerisinde, yaklaşık 1000 çeşit enzim vardır (laktaz bunlardan bir tanesidir). Tüm enzimler tanıdıkları kimyasalın yanında yüzmek için beklerken sitoplazmada serbestçe yüzerler. Reaksiyonun hücreye olan önemine ve reaksiyonun ne kadar sıklıkla gerektiğine bağlı olarak her farklı bir enzimin yüzlerce veya milyonlarca kopyası olabilir. Bu enzimler enerji üretimi için glikozu parçalamaktan yeni enzimler oluşturmaya, hücrenin çoğalmasına yardımcı olmaya ve hücre duvarı inşa etmeye kadar her şeyi yaparlar. Enzimler hücre içerisindeki tüm işleri yaparlar.

0
2013-01-13T16:15:28+02:00

Herhangi bir anda hücrenin içerisinde yapılan tüm işler enzimler tarafından yapılır. Eğer enzimleri anlarsanız, hücreleri de anlarsınız. E. Coli gibi bir bakteri herhangi bir zamanda sitoplazma içerisinde yüzen yaklaşık 1000 farklı türde enzime sahiptir. 

Enzimler kendilerini küçük kimyasal reaksiyon makineleri haline getiren ilginç özelliklere sahiptirler. Hücredeki bir enzimin amacı hücrenin gerekli kimyasal reaksiyonları çok hızlı gerçekleştirmesini sağlamaktır. Bu reaksiyonlar gerekli şeylerin yapılmasını veya ayrılmasını sağlar. Bu hücrenin nasıl büyüdüğünü ve çoğaldığını açıklar. En temel düzeyde, hücreler enzimler tarafından olanaklı kılınan kimyasal reaksiyonlarla dolu olan küçük bir çantadır.

Enzimlerin yapıtaşı aminoasitlerdir ve enzimler proteindir. Bir enzim100 ile 1000 arasında aminoasidi birlikte özel ve nadir bir sırayla uç uca eklenmesiyle oluşur. Aminoasit zinciri sonrasında bir şekil alır. Bu şekil enzimlerin belli başlı kimyasal reaksiyonların oluşması için zemin hazırlar. Enzim özgül bir kimyasal reaksiyonda verimli bir katalizör olarak görev alır. Enzim reaksiyonu inanılmaz derecede hızlandırır.

Örneğin maltoz şekeri iki tane glikoz molekülünün birbirine bağlanmasıyla oluşur. Maltaz enzimi ise bu iki glikoz molekülü arasındaki bağı kırabilecek ve iki glikoz parçasına ayırabilecek şekilde oluşur. Maltazın yapabileceği tek şey maltoz moleküllerini parçalamaktır fakat bunu çok hızlı ve verimli bir şekilde yapabilir. Diğer enzim türleri atomları ve molekülleri bir araya getirebilir. Molekülleri birbirinde ayırmak ve molekülleri bir araya getirmek enzimlerin ne yaptığıdır ve hücrenin düzgün bir biçimde fonksiyon göstermesi adına gerekli olan her bir kimyasal reaksiyon için o reaksiyona özgü bir enzim vardır. 

0