Cevaplar

2013-01-13T16:33:32+02:00

1) İnönüde kazanılan bu zafer yeni Türk devleti’nin iç durumunu güçlen-dirmiştir
2) Türk halkına büyük bir moral güç ve ümit vermiştir
3) Düşman karşısındaki mücadelenin düzenli bir ordu ile kazanılabilece-ği görülmüştür
4) Düzenli ordu – kuvay-ı milliye tartışması son bulmuştur
5) Zafer TBMM’nin otoritesini güçlendirmiş,saygınlığını arttırmıştır
6) Artık vergi toplama ve askere alma işlemleri düzenli bir hal almıştır
7) Son olarak meclis bu zferin kendisine kazandırdığı prestijle 20 ocak 1921′de Teşkilat-ı Esasıye kanunu adıyla yeni bir anayasa kabul etmiştir

0
2013-01-13T16:34:08+02:00

- Düzenli ordular ilk sınavından başarıyla çıkmıştır. Böylece düzenli ordular ilk zaferini I.İnönü Muharebesi’yle kazanmışlardır.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin ve ordusunun içeride ve dışarıda tanınmasını ve itibarının artmasını sağlamıştır.
- Milletin düzenli orduya ve Türkiye Büyük Millet Meclisine güveni artmıştır.
- Yunanlılar Anadolu’da ilk kez düzenli ordu ile karşılaştılar ve yenilgi aldılar.
- Türkiye Büyük Millet Meclisinin otoritesi güç kazandı.
- Batı Cephesi komutanı İsmet Bey’in rütbesi (İnönü) generalliğe yükseltildi
- Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.
- Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ayaklanması bastırıldı. Böylece Kuvayımilliye son bulmuş oldu.

0