Cevaplar

2013-01-13T16:39:00+02:00

Merhaba,

 Divan Teşkilatı kaldırılmış, yerine nazırlıklar kurulmuştur. 
· Tımar sistemi kaldırılmıştır. 
· Devlet memurlarına maaş bağlanmıştır. 
· Memurlara fes, ceket ve pantolon giyme mecburiyeti getirilmiştir. 
· Memurlar, dahiliye ve hariciye diye ikiye ayrılmıştır 
· Memurların yargılanması için Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali adında bir mahkeme kurulmuştur. 
· Müsadere sistemi kaldırılmış, mülkiyet hakkı tanınmıştır. 
· Osmanlı'da ilk kez posta teşkilatı kurulmuştur.

1 3 1