Cevaplar

2016-11-04T14:41:32+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Kütlenin korunumu kanunu diyor ki: kütle ne azalır yani yok edilemez ne de var edilebilir. Kapalı bir sistemdeki kütleye hangi işlemleri uygularsan uygula toplam kütle kesinlikle yine baştaki toplam kütleye eşit olacaktır. Mesela hesaplayıp belli miktarlarda 2 ürün alarak bunları uygun ortamda tepkimeye soktuğun zaman oluşacak ürünlerin toplam miktarı giren reaktantlara eşit olacaktır. Burada aldığımız reaktantların hepsi tepkimeye giriyor. Ama bazı tepkimlerde ise tepkimeye giren maddelerden artan olabiliyor. Bunlar da yine tepkime sonrası elde ettiğimiz ürünmüş gibi düşünüp ürün kütleleri ile toplayınca baştaki madde miktarına eşit olacaktır.
Kütle korunumunu kanunu ilk kez net bir şekilde ifade eden kişi Lavoisier' dir.  Kendisi maddenin yapısının değişebileceğini fakat yok olmayacağını belirtmiştir. 
2 5 2