Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T17:17:45+02:00

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli-
Yağmur yağmadı ki mantarlar ortaya çıksın.
Atatürk diyor ki: …
Bir şey biliyor ki konuşuyor.
Ben ki hep sizin için çalıştım.
Sınavı kazanabilir miyim ki…
Baktım ki gitmiş.
bu yılki sınav
yarınki maç
dünkü film
bugünkü aklım
masadaki kitaplar
duvardaki saat
evdeki hesap

29 4 29
2013-01-13T17:18:07+02:00
1. Başlı başına bir sözcüktür. Cümleleri birbirine bağlar. Kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır ve bu sözcüğün ünlü harflerinden etkilenmez.

Örnek:
a) Öyle anlaşılıyor ki, sen gelmeyeceksin.
1. Cümle: Öyle anlaşılıyor.
2. Cümle: Sen gelmeyeceksin.
b) Onu görünce öyle şaşırdım ki, anlatamam.
1. Cümle: Onu görünce öyle şaşırdım.
2. Cümle: Anlatamam.
2.
a)
"ki" bağlacı kimi sözcüklerle birleşip, kaynaşarak birleşik sözcük olur. O zaman ayrı yazılmaz:
Örnek: mademki, halbuki, belki, sanki, çün, oysaki. b) "ki" bağlacı bazı sözcüklerle de öbekleşir, fakat ayrı yazılır:
Örnek: demek ki, öyle ki , kaldıki 3. Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan "ki" sözcüğü de ayrı yazılır:

Örnek:
Babam geldi mi ki? Doktor açıklama yapacak mı ki?   24 Haziran 2011, 04:15 Ek olan "-ki" #3 (link) ThinkerBeLL Admin Daima sözcüklere bitişik yazılır. "Kiminki?" ve "hangi?" sorularının karşılığı olan sözcüklerin aldığı "ki"ler ektir.
Sonunda ince-yuvarlak ünlü bulunan bazı sözcüklerden sonra getirilen "-ki" eki küçük ünlü uyumuna uyarak "-kü" olur.

Örnek:
a) Dün olay beni çok etkiledi.
b) Bugün toplantı uzun sürdü. Ek olan "-ki", iki şekilde karşımıza çıkar: İlgi zamiri olan "-ki" Belirtme sıfatı üreten "-ki" 1. İlgi zamiri olan "-ki"
Sözcüklerin yerini alır. -mki, -inki biçiminde eklenir.

Örnek:
Benim ellerim kirli, seninkiler temiz. Seninki > senin ellerin Seninki, bugün yine okula gitmedi. Seninki > senin çocuğun Benimki çok eskidiği için, yenisini aldım. Benimki> benim çantam
2. Belirtme sıfatı üreten "-ki"
Yer ve zaman belirten sıfatlar türetir.

Örnek:
Duvardaki resmi ben yaptım. Akşamki yemeği çok beğendim. Penceredeki çiçek, soğuktan dondu.   24 Haziran 2011, 04:17 "ki" bağlacı ve "-ki" eki ile ilgili örnekler #4 (link) ThinkerBeLL Admin Yazımda "-ki" eki ile, "ki" bağlacını birbirinden ayırabilmek için "ki"ler cümleden çıkarılır. Cümlenin kuruluşunda bozulma oluyorsa "ki"ler ektir, bitişik yazılır. Olmuyorsa, bağlaçtır, ayrı yazılır.

Örnek 1:
Evdek(ki) kitapları da getir.
a) Hangi kitap? Evdeki.
b) Evde kitapları da getir. Cümle bozuldu. O halde ek ve bitişik yazılmalıdır:
Evdeki kitapları da getir.
Örnek 2:
Öyle bir illet(ki), iyi olmak bilmiyor.
a)
1. Cümle: Öyle bir illet.
2. Cümle: İyi olmak bilmiyor. İki cümleyi birbirine bağlıyor. O halde bağlaç ve ayrı yazılmalıdır:
b) Öyle bir illet iyi olmak bilmiyor. Cümle bozulmadı. Bağlaç ve ayrı yazılmalıdır:
Öyle bir illet ki, iyi olmak bilmiyor.
Örnek 3:
Senin(ki) bu yıl iyi ders çalışıyor.
a) Kiminki? Seninki
b) Senin bu yıl iyi ders çalışıyor. Cümle bozuldu. Ek ve bitişik yazılmalıdır:
Seninki bu yıl iyi ders çalışıyor.
Örnek 4:
Düşündüm(ki) seninle gelsem iyi olacak.
a)
1. Cümle: Düşündüm.
2. Cümle: Seninle gelsem iyi olacak. İki cümleyi birbirine bağlıyor. O halde bağlaç ve ayrı yazılmalıdır:
b) Düşündüm seninle gelsem iyi olacak. Cümle bozulmadı. Bağlaç ve ayrı yazılmalıdır:
Düşündüm ki, seninle gelsem iyi olacak.
Örnek 5:
Parti kongrelerinde(ki) coşkuyu seçimlerde göremedik.
a) Hangi coşku? Parti kongrelerindeki.
b) Parti kongrelerinde coşkuyu seçimlerde göremedik. Cümle bozuldu. O halde buradaki "ki" ektir. Bitişik yazılmalıdır:
Parti kongrelerindeki coşkuyu seçimlerde göremedik.72 4 72