Cevaplar

2013-01-13T17:45:10+02:00

İ

nsan vücudu besinlerimizin bileşiminde bulunan su, protein, yağ, karbonhidrat ve

madenlerden olu

şmuştur. Ayrıca vücutta az miktarda vitaminler, nükleik asitler, hormonlar,

enzimler gibi ö

ğeler de vardır. Tüm bu maddeler, özellikle hayvansal gıdaların yapılarında

bulundu

ğu için gıdalarımızla alınmaktadırlar.

Vücudumuz çe

şitli sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bir sistem de birkaç organ

bulunmaktad

ır. Örneğin dolaşım sistemimizde birçok organımız vardır. Dokuların

birle

şmesi ile belirli görev yapanlara da "organ" adı verilir. Bir araya gelerek belirli bir görev

yapan hücre topluluklar

ına "doku" denilmektedir. Hücreler canlı organizmanın en küçük

fonksiyonel (i

şlevsel) birimidir.

Hücrelerimiz genellikle hücre zar

ı, protoplazma ve çekirdek olarak üç ana yapısal grupta

incelenebilir.

Hücre zar

ı; hücreyi dış ortamlardan ayırmakta, ortamla alış verişini ayarlamaktadır. Hücre

zar

ı seçici özelliğe sahiptir. Ayrıca pasif geçiş, kolaylaştırılmış geçiş, aktif enerji kullanılarak

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T17:51:01+02:00

kaçıncı sınıf mesaj olark at

0