Cevaplar

2013-01-13T17:36:25+02:00

*** Katalizör,kimyasal tepkimelerin hızını arttıran ve tepkimeden etkilenmeden çıkan moleküllerdir.

Enzimler de  hücre içindeki biyolojik katalizörlerdir.Yani girdikleri tepkimeleri hızlandırır ve değişmeden çıkarlar. Her reaksiyonun başlaması için aşılması gereken aktivasyon enerjisini düşürürler. Enzimler protein yapıdadırlar. Enzimler ribozomda sentezlenir. Genlerin kontrolünde sentezlenir.(enzimler protein yapıdadır ve protein sentezi için DNA şifre verir) Enzimler sadece hücre içinde üretilirler ancak hem hücre içinde hem de hücre dışında aktiftirler. Enzimler değişmeden kaldıkları için tekrar tekrar kullanılırlar. Enzimlerin etki ettiklere maddelere SUBSTRAT denir. Enzimler substratlarına özgüdür bunu anahtarla kilit uyumuna benzetebilirz.Her kapının kendisine özgü anahtarı her enziminde kendine göre substratı vardır. Enzimler çift yönlü(tersinir) çalışırlar.ANCAK sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Enzimler takım halinde çalışırlar. Bir enzimin etki ettiği reaksiyonun ürünü başka bir enzimin substratını oluşturabilir.

ÖR:       A-------------------- B----------------------- C

                         Enzim1                    Enzim2
1 5 1