Cevaplar

2013-01-13T19:07:05+02:00

Kural |Regel -1 :
Kurala uygun fiiller 3. Hal | Partizip Perfekt de Fiil Kökü'nün başına ge- ve Fiilin sonuna ise -t alır.

Örnek | Z.ß :
kaufen : satın almak > 1. Hali
hat ge-kauf-t : satın almak > 3. Hali

Kural | Regel -2 :
Fiil kökü -d veya -t (bazen -m veya -n) ile biterse 3. Hal | Partizip Perfekt' i yapılırken Fiil kökü ile Fiil sonuna gelen -t 'den önce -e kaynaştırma sesi gelir.

Örnek | Z.ß :
arbeiten : çalışmak > 1. Hali
hat ge-arbeit-e-t > 3. Hali

Kural | Regel -3 :
Fiil kökü -ieren ile biten fiiller 3. Hal | Partizip Perfekt yapılırken Fiil kökünün başına ge- takısı getirilmez ve Fiil kökünün sonuna -t gelir.

Örnek |Z.ß :
studieren : öğrenim görmek > 1. Hali
hat studier-t > 3. Hali

3. Kurala tabii olan istisna fiiller mevcuttur.
verlieren : kaybetmek, güzelliği azalmak > 1. Hal
hat verloren > 3. Hal 


Di' li Geçmiş Zamanda Sein Yardımcı Fiilini Gerektiren Durumlar


Kural | Regel -1 :
Eğer fiil bir yerden bir yere hareket bildiriyorsa Sein Yardımcı Fiili Kullanılır.

Bu Tür Başlıca Kelimeler:
gehen : gitmek > 1. Hali
ist gegangen > 3. Hali

kommen : gelmek > 1. Hali
ist gekommen > 3. Hali

springen : atlamak, sıçramak > 1. Hali
ist gesprungen > 3. Hali

laufen : yürümek > 1. Hali
ist gelaufen > 3. Hali

fliegen : uçmak > 1. Hali
ist geflogen > 3. Hali

fahren : gitmek (bir araçla) > 1. Hali
ist gefahren > 3. Hali


Kural | Regel -2 :
Durum değişikliği bildiren fiillerde de Sein Yardımcı Fiili kullanılır.

Örnek | Z.ß :
wachsen : gelişmek, büyümek, yetişmek > 1. Hali
ist gewachsen > 3. Hali


Kural | Regel -3 :
Durum değişikliği bildiren fiillerde Sein Yardımcı Fiili kullanılır.

Örnek | Z.ß :
umziehen : taşınmak > 1. Hali
ist umgezogen > 3. Hali


Kural | Regel -4 :
Sein Fiili Sein ile çekilir.

Di' li Geçmiş Zamanda Haben Yardımcı Fiilini Gerektiren Durumlar


Kural | Regel -5 :
Kurala uygun olan (Düzenli) fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.
Fiil kökünün başına ge- ve fiilin sonuna -t getirilir.


Kural | Regel -6 :
Akkusativ (İsmin -i Hali) alan bütün fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.


Kural | Regel -7 :
Dönüşlü ve İşteş fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.


Kural | Regel -8 :
Kişi bildirmeden anlatılan doğa olayları Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.


Kural | Regel -9 :
Modal Fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.


Kural | Regel -10 :
Haben Haben Yardımcı Fiili ile kullanılır.


Kural | Regel -11:
Ayrılabilen Fiilerde 3. Hal | Partizip Perfekt yaparken ge- takısı ayrılabilen ek ile fiil kökü arasına getirilir.


Örnek | Z.ß :
aufmachen : açmak, düzeltmek > 1. Hal
hat auf-ge-mach-t > 3. Hal


Kural | Regel -12:
Ayrılamayan Fiillerde 3. Hal | Partizip Perfekt yaparken fiil başına ge- gelmez, ge- nin yerine ayrılamayan öntakı gelir ve normal fiil 3. Hal | Partizip Perfekt olarak yazılır.


Örnek | Z.ß :
verstehen : anlamak > 1. Hal
hat verstanden > 3. Hal


0