Cevaplar

2016-06-16T22:28:32+03:00
HAYMANA" kelimesinin harflerinden oluşan kümenin elemanlarını liste yöntemiyle yazıp, kümenin eleman sayısını sembolle gösteriniz.Soru 2 Aşağıda verilen kümelerle ilgili istenilenleri bulunuz. Evrensel küme "E" olsun. E = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12} A = {2, 3, 5, 7} B = {2, 5, 9, 10, 11} a) A ∪ B = ? b) A ∩ B = ? c) B \ A = ? d) A \ B = ? e) A' = ? f) B' = ?Soru 3 36 kişilik bir grupta 28 kişi satranç ve 15 kişi müzik kursuna katılmıştır. Her iki kursa katılan kaç öğrenci vardır? A) 7 B) 13 C) 16 D) 43ABCDSoru 4Kümelerle ilgili Sorular Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına "D", yanlış olanın başına "Y" harfini yazınız. (...) Hem B kümesinde hem de C kümesinde olanlar B \ C sembolü ile gösterilir. (...) Boş kümeyi { } veya ∅ şeklinde gösterebiliriz. (...) A ={e, elma, a} kümesinin eleman sayısı 3' tür. (...) Hiç elemanı olmayan kümeye evrensel küme denir. (...) Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir.Soru 5 Bir kümenin içinde bulunmayan elemanlara ne denir? A) Denk Küme B) Tümleyen Küme C) Evrensel Küme D) Boş KümeABCDSoru 6 Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? A) Sonbahar mevsiminin ayları B) Haftanın günleri C) Futbol takımındaki iyi oyuncular D) Çift rakamlarABCDSoru 7Kümelerle ilgili Sorular 42 kişilik bir sınıfta her öğrenci matematik ve ingilizce kurslarından en az birine katılmaktadır. İngilizce kursuna 18 öğrenci, her iki dersin kursuna 6 öğrenci katıldığına göre, matematik kursuna katılan öğrenci sayısı kaçtır? A) 20 B) 24 C) 30 D) 36ABCDSoru 8 A = { a, b, c, d } kümesi veriliyor. Aşağıdaki boşlukları ∈ veya ∉ sembollerinden uygun olanı ile doldurunuz. a ...... A e ...... A c ...... A h ...... A ç ...... A Soru 9 Aşağıda verilen kümeleri ortak özellik yöntemi ile yazınız. A = {Haziran, Temmuz, Ağustos} B = {1, 3, 5, 7, 9} C = {Pazar, Pazartesi, Perşembe} D = {0, 2, 4, 6, 8} E = {a, e, ı, i, o, ö, u, ü}Soru 10Kümelerle ilgili Sorular kümelerle ilgili sorularSoru 11 "ANKARA" sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi A, "BURSA" sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi B ise s(A∪B) kaçtır? A) 5 B) 7 C) 9 D) 11ABCDSoru 12 M = {20'den küçük ve 3 ile tam bölünebilen pozitif doğal sayılar} N = {16'dan küçük çift doğal sayılar} kümeleri veriliyor. (M ∩ N) kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5ABCDSoru 13Kümelerle ilgili Sorular D = {Doğal sayılar} ve S = {Sayma sayıları} kümelerine göre; s(D \ S) kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 ABCDSoru 14 A = {ATA, TÜRK} kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7ABCDSoru 15 A kümesinin 4, B kümesinin 9 elemanı vardır. Buna göre A∪B kümesinin en az kaç tane elemanı vardır? A) 4 B) 5 C) 9 D) 13 A = {ATA, TÜRK} kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 cevaplar 1. Nin c-a
5 3 5