Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-13T18:03:11+02:00

When soruları ‘when’ kelimesi kullanılarak kurulan soru cümleleridir. İngilizcede ki “wh questions” olarak adlandırılan sorular grubunun içerisinde yer alan soru sözcüklerinden biridir
When kelimesi ‘ne zaman’ anlamına gelmektedir. Yani when soruları bir kişinin veya bir nesnenin nerede olduğunu öğrenmek amaçlı sorulur. When sorularının cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

 
When Soru Yapısı = When + is/are/do/does + özne ve zamir + nesne     

When sorularına verilen cevaplarda ise mutlaka bir edat yer alır. Cevap yapısı ise aşağıdaki gibidir.

 
When Cevap Yapısı = Özne/Zamir + be fiili + edat + nesne     

Aşağıdaki when soru cümleleri ve cevaplarına ait örnekleri inceleyelim.

Örnek:
A: When is your birthday?  Doğum günün ne zaman?
B: It is in July  Temmuz ayında

A: When are you leaving?  Ne zaman ayrılıyorsun?
B: I am leaving on Tuesday  Salı günü ayrılıyorum

A: When does she study Mathematics?  O (kız) ne zaman matematik çalışır?
B: She studies at the weekends  Hafta sonları çalışır

A: When do they wake up?  Onlar ne zaman uyanırlar?
B: They wake up at 8 o’clock  Saat 8’de uyanırlar

A: When is Tom coming?  Tom ne zaman geliyor?
B: He is coming next week  O haftaya geliyor

2 5 2
2013-01-13T18:03:24+02:00

when were you bere yada you yu değştğr isim kot were was yap

 

2 3 2