Cevaplar

2013-01-13T18:10:20+02:00

Baykal gölü Orhun ve Selenga ırmaklarının bulunduğu coğrafyada siyasal varlık gösteren Hunlar tarafından kurulmuştur. 
Devletin kurucusu Teoman'dır. Mete babası Teoman'a karşı yaptığı iktidar savaşını kazanarak hakan oldu. 
Mete Türk tarihindeki ilk düzenli orduyu onlu teşkilata göre kurdu. Bu orduya dayanarak Orta Asya'yı egemenliğine aldı ve Çin hanedanlıklarını vergiye bağladı. İpek ticaretini denetledi. 
Mete İmparatorluğu kolay yönetmek için "ikili sistem" denilen bir teşkilat kurdu. Bu teşkilatta merkezde hakan, doğuda veliaht batıda ise hanedandan biri görev yapmıştır. 
Mete'den sora Çin hanedanları Hun egemenliğinden kurtulmak için şu politikaları geliştirdiler. 
– Hun sarayındaki Çinli prensesler ve görevlilerle entrikalar çevirmek, 
– Hunlara bağlı boyları birbirine karşı kışkırtmak, 
– İpek ticaretini Hun egemenliğinden almak, 
Çin askeri saldırıları sonucu, Hun Devleti M.Ö. 58 yılında ikiye ayrıldı. Bir kısım Hun boyları Çin egemenliğine girdi. Hunlar daha sonra birleşmişlerse de Çinlilerin yaptığı yeni saldırılar sonucu Kuzey Hunlar ve Güney Hunlar olmak üzere ikiye ayrılmışlardı (M.S. 48) Güney Hunlar Çinlilerin egemenliğine girdi. Kuzey Hunlar Çinlilerin egemenliğine girmemek için Hazar Denizine doğru göç ettiler. Kuzey Hunlar sonraları Karadeniz'in kuzeyi ile bugünkü Romanya'daki Tuna dolaylarına egemen oldular. Buralarda yaşayan Germen kökenli kavimleri egemenliklerine aldılar. Hun egemenliğine girmek istemeyen Germen kökenli kavimler Avrupa'nın batısına göç ederek Roma İmparatorluğu topraklarında "Kavimler Göçü" denilen olaya neden oldular. (MS 375)

3 4 3
2013-01-13T18:14:19+02:00

Asya Hun Devleti

Tarih bilgilerimize göre Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti'dir . Hunlar'ın bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır . Hunlar Ötüken'i merkez yaptılar , özellikle Çinlilerle mücadele etmişlerdir . Türklerin saldırıları karşısında Çin'liler günümüze kadar kalan ünlü Çin Seddi‘ni yapmışlardır .

Çin Seddi ‘nin 2200 km uzunluğunda olması bize Türk saldırılarının çok fazla olduğunu ve Çinlileri çok rahatsız ettiğini göstermektedir .

Teoman'dan sonra yerine büyük oğlu Mete geçti ( M . Ö . 209 ) . Mete Han güçlü bir ordu kurup , Asya‘daki bütün Türk boylarını Hun yönetimi altında topladı ve Çinlilerle savaştı . Mete Han'ın ölümünden sonra Hunlar bir süre daha Asya'daki güçlerini korudular . Türk beyleri ile evlenen Çin Prensleri beyleri birbirine düşürdüler . Çinliler Türkleri savaş yoluyla yenemeyeceklerini anlamışlardı . Bu nedenle “Böl ve Yönet “ uygulamasıyla Hun Devleti'ni yıkmayı başardılar . Parçalanan Hun Devleti önce Kuzey ve Güney Hunlar olarak M . S . 48 yılında ikiye ayrıldı . Çinliler bundan sonra önce Kuzey HunDevleti'nin daha sonra da Güney Hun Devleti'nin varlığına son verdiler ( M . S . 3 . Yüzyıl )

1 1 1