Cevaplar

2013-01-13T18:20:10+02:00

 anzimat Fermanı yada Tanzimat-ı Hayriye (hayırlı düzenlemeler), 3 Kasım


1839'da 


Sultan Abdülmecid'in sadrazamı 


Mustafa Reşid tarafindan 


Gülhane Parkı'nda yabanci devletlerin elçileri ve büyük bir halk toplulugunun huzurunda okunan, kişilerle devlet arasindaki iliskilere hukuki yönden yenilikler getiren, seriata dayanan eski yasalari tamamen degistirmeyi öngören, ıslahat hareketinin siyasal ve hukuki yönden teminat altina alan belge. 

Tanzimat Fermanının İlan Nedenleri

 

 

Mısır Valisi 
Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak

 

 

Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek

 

 


Fransız İhtilalinin milliyetçilik etkisini azaltmak

 

 

Gayri Müslümleri devlete bağlamak

Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Fermanda yer alan başlıca konular:

Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,

 

 

Yargılamada açıklık, (hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (hukuk devleti özelliğini yansıtır))

 

 

Vergide adalet,

 

 

Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,

 

 

Rüşvetin ortadan kaldırılması,

 

 

Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)

Bu ferman sayesinde 
padişahların yetkileri 
meclislere ya da kişilere devredilmiştir. Buradaki amaç, iktidarı saraydan alıp 
bürokrasiye vermek ve devlet yönetiminde merkezileşmeyi sağlamaktı. Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve 
cumhuriyet fikrine önayak olmuştur. 
1 1 1