Cevaplar

2013-01-13T18:28:41+02:00

 

KLASİSİZM:
*Akıl ve sağduyu ön plandadır.
*Hayal ve duyduya önem verilmez
*Konularını eski Yunan ve Latin Edebiyatlarından alır.
*Konu değil konunun işleniş biçimine önem verilir.
*Yazarlar kişiliklerini gizlemişlerdir.
*Tarjedilere büyük önem verilmiş,üç birlik kuralına kesinlikle uyulmuştur.
*Kahraman Kadrosu krallar,kraliçeler,tanrılardır.
Temsilcileri:
Batı Edebiyatında;
Romanda:Fenelon,Madame De La Fayette
Denemede:Le Bruyere
Komedide:Moliere
Trajedide:Racine,Corneille
Fablda:La Fontaine
Eleştiride:Boileau
Türk Edebiyatında;
Şinasi
Ahmet Vefik Paşa
Direktör Ali Bey
ROMANTİZM:
*19 yy'nın ilk yarısında İngiltere'de klasisizme tepki olarak doğmuştur.
*Duygulara,hayallere,içgüdülereve tutkulara aşırı derecede yer verilmiştir.
*Dilde ve ifadede serbest davranılmıştır.
*Klasisizm üstünde durmadığı din duygusuna önem verilmiştir.
*Yunan mitolojisi bir kenara bırakılmış Hristiyanlık ve milli efsaneler işlenmiştir.
*Doğa önem kazanmış,tabiat tasvirlerine uzun yer verilmiştir.
*Sanatçılar kişiliklerini gizlememişlerdir.
*Romantizmde zıtlıklar önemlidir.
*Klasisizmdeki üç birlik kuralı kırılmıştır.
Victor Hugo ''Cromwell'' adlı eserinin ön sözünde Romatizmin kurallarını ortaya koymuştur.
Temsilcileri:
Batı Edebiyatında;
Fransa'da:Victor Hugo,Chateaubriand,J.J.Rousseau,A.Dumas,A.de Musset,Lamartine
Almanya'da:Goethe,Schiller
İngiltere'de:Lord Byron,Shelley,Shakespeare
Rusya'da:A.Puşkin
Türk Edebiyatında;
Namık Kemal,abdülhak Hamit Tarhan,Ahmet Mithat,Recaizade Mahmut Ekrem
REALİZM:
*Romantizme tepki olarak 19.yy'nin ikinci yarısında Fransa'da doğmuş ve gelişmiştir.
*Daha çok roman ve hikaye türünde kendini göstermiştir.
*Bu akıma göre ''Sanat sanat içindir.''
*Tabiatı,toplumu,olayları gerçeği gibi yansıtma yoluna gitmişlerdir.
*İnsan karakterlerinin oluşumunda önemli yeri olduğu düşünülen çevre tüm yönleriyle işlenmiştir.
*Karakter tasvirlerine ve törelere de yer verilmiştir.
*Kahramanlar hemen her yerde karşımıza çıkabilecek nitelikte kimselerdir.
*Realist santçılar eserlerinde kendini gizlemeyi tercih ederler.
*Bu akıma göre üslup süsten uzak,yapmacıksız ve kusursuz olmalıdır.
Temsilcileri:
Batı Edebiyatında;
Fransa'da:Honore de Balzac,G.Flaubert,Stendhal,Goncourt Kardeşler
Rusya'da:Tolstoy,A.Çehov,Dostoyevski,M.Gorki,Tugenyev,Gogol
Amerika'da:Ernest Hemingway,Mark Twain
İngiltere'de:Charles Dickens,Daniel Defoe
Türk Edebiyatında;
Recaizade Mahmut Ekrem,Samipaşazade Sezai,Nabizade Nazım,Halit Ziya Uşaklıgil,Ömer Seyfettin,Refik Halit Karay,Yakup Kadri Karaosmanoğlu,Halide Edip Adıvar
1 5 1