Cevaplar

2013-01-13T18:29:08+02:00

http://www.genbilim.com/content/view/662/86/

0
2013-01-13T18:33:13+02:00

atom ağırlıklarına öre dizildiklerinde özelliklerinin de periyodik olarak değiştiğini ifade eden periyodik yasayı geliştird ve gözlemlediği bağlantıları segilemek için bir periodik tablo hazırladı. Alman kimyacı Lothar Meyer de, Mendeleyev'den bğımsız olarak hemen hemen aynı zmanda benzer bir sınıflandırma yöntemi geliştirdi. Mendeleyev'in periyodik tablosu o günedeğin tek başına incelenmiş kimysal ağlantıların pek çoğunun birlikte gözlemlenmesini de olanaklı kıdı. Ama bu sistem önceleri pek kabul görmedi. Mendeleyev tablosunda bazı bşluklar bıraktı ve bu yererinhenüz bulunmamış elementlerle doldurulacağını ön gördü. Gerçekten de bunu izleyen 20 ıl içinde skandiyum ve germanyum elementleri bulunarak boşluklar dolduru başlandı

1 5 1