Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T18:45:15+02:00

Pankuş, 'İmparatorluk Meclisi' veya 'Soylular Kurulu' olarak da adlandırılabilecek Hitit Parlamentosu.
Pankus'u oluşturan soyluların yüksek hakları vardı ve kralın yargısına bağlı değillerdi. Soylulara devlet tarafından bir miktar toprak verilir, buna karşılık onlar da krallık ordusuna gerekli silahları ve atlı savaş arabalarını tahsis etmekle görevlendirilirlerdi. Birçok ülke sorunu ve tartışmalı konular Pankus'ta kralla birlikte görüşülür ve karara bağlanırdı. Pankus, kralın kararları hakkında söz sahibi bir kurul ve böylelikle de onun mutlak hakimiyetinin tek denetleyiçisiydi. Pankus'la birlikte Hitit İmparatorluğu, dünyadaki en eski meşruti devlet olarak insanlık tarihinde eşsiz bir yer almaktadır. Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur

Bazı durumlarda "sömürge" ile eş anlamda kullanılır fakat sömürgeden farklı bir kavramdır. Yeni fethedilen ülke sömürge değil, onu kuran devletin normal bir parçasıdır. Bunun yanı sıra, ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmiş insan topluluğu veya bir ülkede bulunan yabancı uyruklu kişilerden oluşan topluluk anlamında da kullanılır

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T18:46:15+02:00

Koloni, bir ülkenin farklı bir ülkede veya topraklarda kurduğu, kendi vatandaşlarının yaşadığı yaşam alanlarıdır.

 

Pankuş. Hititlerde kurulan bir nevi şimdiki TBMM'nin görevini yapan meclistir.

1 5 1