Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-13T18:59:33+02:00

sümer

♦ İlk yazı kullanımı (çivi yazısı) bu toplumda gerçekleşmiştir.


♦ İlk yazılı kanunları hazırlamışlardır. (Urgakina Kanunları)


♦ Düzenli olmayan bir haberleşme örgütü kurulmuştur.

 

akalar

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. İlk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. (Bu sayede kısa zamanda Mezopotamya'nın tamamına sahip olmuşlardır.) Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular.

Elamlılar:
    mezepotamya uygarlığı içerisinde incelenen elamlar, mezopotamya bölgesi dışında;Sümer ülkesinin doğusunda yaşamışlardır.
   sümer egemenliğine son veren elamlar, ilk dönemlerinde şehir devletleri (site) şeklinde örgütlenmişlerdir. mö3000 yıllarında Sus sitesi pernsi , diğer siteleride egemenliği altına alarak krallığını merkez Sus olmak üzere Elam Krallığı`nıkurmuştur.
   Elamlar madencilik, çömlekyapımı ve seramik sanatında ilerlemişlerdir. Elamlar çivi yazısını kunlanmışlardır.
   Elamlara Asurlar son vermiştir...
   Kökenleri SAMİ kökenidir...

babil

İlk "Mutlak Krallık" anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır. Ünlü kralları HAMMURABİ ilk ANAYASA olarak bilinen "Hammurabi Kanunlarını" oluşturdu. (Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.) "Babil Kulesi" ve "Babil'in Asma bahçeleri" en önemli eserleridir.

 

 

1 5 1
2013-01-13T19:09:02+02:00

.Kanunlar

 

.Çivi Yazısı

 

.Merkezi Şehir Sistemi

1 5 1