Cevaplar

2013-01-13T19:14:10+02:00

1. Kültür, sosyal bir organizasyon olan topluma ait ortak yaşayış düzeninin, zaman içinde değişme, gelişme ve yenilenme özellikleri taşıyan bir bütünü oldu­ğu için canlı ve tabiî bir varlık niteliğindedir. Durağan (statik) bir yapıya değil dinamik bir yapıya sahiptir. Bir toplumun yaşama düzenine bağlı olarak doğup gelişir. Onun için de hayatın dışında değil içindedir. Toplum varlığının akışına gö­re şekillenerek tıpkı coğrafya şartlarına göre biçimlenen ve durmadan akıp giden bir ırmak gibi yol alır.

1 1 1
2013-01-13T19:14:57+02:00

-Eski Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Çin ve Hint uygarlıklarından yararlanılmıştır.

 

-Doğuşunda ve yükselişinde en çok Yunan ve Helenizm uygarlıkları etkili olmuştur.

 

-Müslüman olan bütün kavimlerin ortak eseridir. 

 

-İslam dininin Müslümanlara maddi ve manevi ayrıcalıklar tanıması İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ile ilişkilidir.

 

-İslam mimarisi ulusal kültür ve coğrafi özelliklerin etkisiyle değişik ülkelerde üslup ve biçim bakımından farklılaşmıştır.

 

-Resim ve heykel günah sayılarak yasaklanınca hat sanatı, oymacılık, kakmacılık, nakkaşlık gibi süsleme sanatları gelişmiştir. 

 

-Hz Ömer zamanında devlet teşkilatı alanında (bilgi yelpazesi.net) Sasaniler, ordu alanında ise Bizans örnek alınmıştır.

 

-İslami bilimler gelişmiştir;

 

Tefsir - Kuran’ı anlam bakımından açıklar.

 

Hadis - Peygamberin söz ve davranışlarını açıklar

 

Fıkıh - İslam hukukunu inceler

 

Kelam - İslam felsefesine denir.

 

Kıraat - Kuran'ın usulüne göre okunmasıdır. 

 

-İslam devletinin hazinesine Beytülmal denir. Beytülmale dahil olan gelirler;

 

a- Müslümanlardan Alınan zekat ve sadaka

 

b- Savaşlarda alınan ganimetin beşte biri

 

c- Müslümanlardan Alınan toprak vergisi öşür

 

d- Müslüman olmayanlardan alınan sağlık vergisi cizye

 

e- Gümrük, maden, orman ve tuzla gelirleri

 

f- Bağlı beylik ve devletlerin gönderdiği vergilerdir.

 

-İslam mimarisi ilk defa Emeviler zamanında Hıristiyan mimarisiyle yarışabilecek bir düzeye gelmiştir

 

-İslam dünyasında ilk medreseler Abbasiler döneminde kurulmuştur.

 

1 1 1