Cevaplar

2013-01-13T22:57:04+02:00

Dünyada her yıl 15 milyon hektarlık orman yok oluyor. Bu, atmosfere bir buçuk milyar ton karbondioksit salınımına eşittir. Brezilya'nın sera gazı salınımlarının dörtte üçü Amazon ormanlarının yok edilmesinden kaynaklanıyor. Aynı felaket Afrika'da da yaşanıyor. Afrika'nın tropikal ormanlarının üçte ikisi Kongo'dadır. Kongo'nun ormanları süratle yok ediliyor. Yapılan tahminlere göre, Kongo kısa sürede ormanlarının yarısını kaybedecek. Yeşil Barış Hareketi, bunun yağmur ormanlarının geleceğini, global iklimi etkileyeceğine inanıyor. Kongo'daki ormanların yok edilmesi, dünyanın ilk sanayileşmiş ülkesi olan Britanya'nın altmış yılda neden olduğu karbondioksit salınımı oranında karbondioksit salınımı yaratacak.
Milyonlarca yıl önce ortaya çıkan ve yeryüzünde yaşayan hayvanların yüzde 80'ini barındıran tropik yağmur ormanları günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ekolojik sistemler bozulurken, pek çok canlının yaşam alanı yok edilmektedir. Bitki örtüsünün yoğunluğu nedeniyle tropik yağmur ormanları gezegenimizin en önemli oksijen kaynaklarından biri durumdadır. Ayrıca kıtalar üstündeki en büyük su deposu işlevini görürler. Bu nedenle onların yok edilmesi büyük ekolojik felaketlere yol açabilir.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/329947-yagmur-ormanlarinin-yok-olmasinin-dunya-uzerindeki-etkisi-nedir.html#ixzz2HtKDVJCl

0