Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T19:33:51+02:00

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Muğlalı, 250 çeşit zoonoz hastalığı bulunduğunu belirterek, bu hastalıklardan insanların korunmasının ancak veteriner hekimlerin sorumluluğundaki çalışmalarla mümkün olabileceğini kaydetti. 
Veteriner hekimlerin hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavilerini yapan kişiler olduğuna işaret eden Prof. Dr. Muğlalı, "Zoonoz yani hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara geçen hastalıklarla mücadele ederek, toplum sağlığını korumak veteriner hekimin en önemli görevidir. Hayvan sağlığının korunması, üretim ve ıslahları, doğru ve ekonomik beslenmeleri, hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerde kirlenme, hayvansal atıklar ve bunların değerlendirilmesi, çevre kirliliği, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolü veteriner hekimlerin sorumluluk alanına girer" dedi. 
Hayvan sağlığıyla insan sağlığını birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını, veteriner hekimin görev alanının sadece hayvan sağlığıyla sınırlı olmayıp, insan sağlığıyla da yakından ilgili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Muğlalı, "Kuduz, ruam, tüberküloz, kabakulak, sıtma, şarbon gibi hayvanlardan insanlara doğrudan veya brusella, salmonella, SARS, BSE (deli dana), gibi hayvansal ürünler aracılığıyla dolaylı olarak geçen hastalıklarla iç ve dış parazitlerden insanların korunması ancak veteriner hekimlerin sorumluluğundaki çalışmalarla mümkündür. Veteriner hekimler, halkın sağlıklı ve güvenli gıda tüketiminden sorumludur. Aldıkları eğitimin doğal sonucu olarak gıda kontrolü, gıda güvenliği ve gıda üretim teknolojisi bilgileriyle hayvanlardan insanlara bulaşan bakteri, virüs, mantar ve parazitlerden oluşan 250 dolayındaki zoonoz hastalık çeşidiyle gıda zehirlenmeleri ve hayvansal ürünlerde ilaç ve diğer maddelerin kalıntılarının önlenmesi mücadelesini de yürütür. Güncel gelişmelere paralel olarak gıda maddelerine etken bulaşmasına yönelik kritik kontrol noktalarının tespitinde önemli görevler üstlenir. Bu nedenle çiftlikten sofraya kadar her noktada veteriner hekim kontrolü önem kazanmıştır. Dolayısıyla veteriner hekimin kontrolünden geçmeyen hiçbir hayvansal gıda tüketilmemelidir" diye konuştu. 


1 5 1
2013-01-13T19:34:00+02:00
VEKTÖR HASTALIK Karasinek ve Hamamböceği
Barsak enfeksiyonları Barsak parazitleri Piyodermi Konjunktivit Trahom Hepatitis A Poliomyelit
Sivrisinekler: Anofel 
Culeks ve Anofel 
Sıtma
Filariazis
Tatarcıklar
Deri Layşmanyozu (Şark Çıbanı)
Kala-Azar 
Tatarcık Yangısı
Bit
Epidemik Tifüs
Pire 
Veba 
Endemik Tifüs
Salyangoz 
Şistomiyazis
1 5 1