Cevaplar

2013-01-13T19:38:09+02:00

2 elementten oluşan saf olmayan elemente denir

1 3 1
2013-01-13T19:38:25+02:00
Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır. Bileşikler belirli formüllerle ifade edilirler. Bileşikle karışımın farkı:

Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur.Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

Bileşikler; asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır. Tuz: NaCl Potasyum permanganat: KMnO4 Asetik asit: CH3COOH Kalsiyum karbonat: CaCO3 Amonyum fosfat: (NH4)3PO4 Karbonat: CO3 Nitrat: NO3 Hidrojen klorür: HCl Kükürt dioksit: SO2 Karbondioksit: CO2 Glikoz: C6H12O6 Su :H2O Amonyak : NH3 Karışımlar ile arasındaki farklar [değiştir] Bileşiklerin
özellikleriKarışımların
özellikleri1 – Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler. 1 – Karışımı oluşturan maddeler istenen oranlarda karıştırılabilirler. 2 – Saf ve homojendirler. 2 – Saf değillerdir. Homojen ve heterojen olabilirler. 3 – Erime ve kaynama noktaları sabittir. 3 – Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. 4 – Kimyasal yöntemlerle elementlerine ayrışırlar. 4 – Fiziksel yöntemlerle karışanlarına ayrılırlar. 5 – Belirli formülleri vardır. 5 – Formülleri yoktur. 6 – Bileşiği oluşturan elementler bileşik içinde özelliklerini kaybederler. 6 – Karışanlar özelliklerini karışım içerisinde de korurlar.
2 4 2