Cevaplar

2013-01-13T22:37:40+02:00

1- Sağlıklı bir insanda ……………………….. kromozom bulunur.

2- Beyaz kelebeklerin çevre şartları değişince ölmesi siyah  kelebeklerin yaşamını sürdürmesi ……….………………………………dir

3- Dişi arılardan iyi beslenenin kraliçe arı olması diğerlerinin  işçi arılar olmaları……………………………………………………dur.

4- “Kullanılan organ gelişir, kullanılmayan organ körelir”  görüşünü öne süren bilim insanı…………………………..…………….…….dır.

5- Elementlerin benzer özelliklerine göre sıralanmasıyla oluşan tabloya …………………………... .………………………………. denir.

6- Bir element atomunun çekirdeğindeki proton sayısı ……………………..…………… adını alır.

7- Periyodik tablodaki yatay sıralara ………………….……………..,düşey sıralara …………………………….. denir.

8- Periyodik tabloda ……………………………. tane periyot vardır.

1 1 1