Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-13T20:45:37+02:00
 Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını  içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa  koyarak tartmış.Daha sonra fanusu içindekilerle birlikte  ısıtmış ,ısınan kalayın beyaz bir toz haline ( Sn O )dönüştüğünü gözlemlemiştir. Oluşan beyaz tozu ve fanusu tekrar  tarttığında başlangıçta belirlediği kütle ile eşit olduğunu gözlemlemiştir.Benzer deneylerle aynı sonuca ulaşmıştır.Oluşan beyaz tozu (Kalay oksit ) benzer yolla ısıttığında ise başlangıçta fanusa koyduğu Kalayın kütlesin eşit kütlede kalay elde ettiğini gözlüyor ve kendisini unutulmaz yapan  şu sonuca varıyor.“Madde yoktan var edilemediği gibi, vardan da yok edilemez. Sadece birinden ötekine dönüşebilir” Bu ifadesi "Kütlenin Korunumu Yasası" diye bilinir Bu günkü ifadesi ile; Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin  kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.  Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir. Kütlenin korunumu Kanunu 1-Erime,donma,buharlaşma,yoğunlaşma gibi hal değişimleri ile çözünme gibi fiziksel olaylarda da korunur. 2-Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı, elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. ÖRNEK; Bir parça magnezyumun tümü 98 gr sülfürik asit ile tepkimeye giriyor.Oluşan magnezyum sülfatın kütlesi 120 gr ve açığa çıkan hidrojenin kütlesi ise 2 gr olduğuna göre kullanılan magnezyum kaç gramdır. Magnezyumun kütlesi +Sülfürik Asidin kütlesi=Magnezyumun sülfatın kütlesi +Hidrojenin kütlesi      ?                +               98                        =                       120 gr           +                 2 gr ۛ Kütlenin korunumu kanununa göre; Magnezyumun kütlesi+98=120+2 Magnezyumun kütlesi=24 gr dır. ÖRNEK; 40 mlt Kükürt di oksit gazının 32 gr oksijenle tepkimesinden 160 gr  Kükürt tri oksit oluştuğuna göre Kükürt di oksitin aynı koşullarda öz kütlesi nedir? Kükürt di oksit gazı kütlesi  +  oksijen gazı kütlesi    =    Kükürt tri oksit gazı kütlesi          ?                          +                        32 gr                        =        160 gr Kükürt di oksit gazı kütlesi+32=160 Kükürt di oksit gazı kütlesi=128 gr Kükürt di oksit gazı öz kütlesi= m /V Kükürt di oksit gazı öz kütlesi=128 gr/40mlt Kükürt di oksit gazı öz kütlesi= 3.2 gr/mlt ÖRNEK; Saf olmayan 8 gr magnezyum  14,6 gr hidroklorik asitle reaksiyondan 19 gr magnezyum klorür ile 0,4 gr hidrojen gazı oluşuyor. Magnezyumun yüzde kaçı reaksiyona girmiştir? Mg'mun kütlesi  + Hidroklorik Asidin kütlesi = Mg'mun klorürün kütlesi +Hidrojen gazının  kütlesi    ?                                   14,6 gr                          19 gr                                        0,4 gr Kütlenin korunumu kanununa göre; Magnezyumun kütlesi+14,6=19 + 0,4 Magnezyumun kütlesi=4,8 gr'dır 8 gr Magnezyumdan kimyasal reaksiyona giren magnezyum kütlesi 4,8 gr dır 100 gr  Magnezyumdan                                kaç gr magnezyum reaksiyona girer
2 2 2
2013-01-13T22:07:35+02:00

 soru1= kütlesi 18 g olan A maddesi ile yeteri miktardaki B maddesi tepkimeye giriyor  ve 43 g lık C  maddesini oluşturuyor . buna göre tepkimeye giren B maddesinin kütlesi kaç gramdır ?                           cevap=              

                          A      +         B  =     C  

başlangıç =    18g             ?           -

 

reaksiyon =     18g             ?         43g

(tepkime)

 

kalan =               0               0           43

 

    mA + mB=mC

    18+mB=43

     mB=25g

0