Cevaplar

2013-01-13T20:51:32+02:00

Mehmet kaplanın Kültür ve dil adlı kitabının özeti 

Türk edebiyatı üzerine yaptığı dikkate değer araştırma ve incelemelerle tanınan ve Türk dili ve edebiyatı sahasında Cumhuriyet devrinin en tanınmış ilim adamlarından biri olan hocam Prof Dr Mehmet Kaplan, dil ve kültürle ilgili gِrüş ve düşüncelerini "Kültür ve Dil" adlı eserinde toplamıştır Zevkle okuduğum, üzerinde düşündüğüm, yıllardan beriöğrencilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma tavsiye ettiğim bu kıymetli eser, Kaplan hocanın dar anlamda Türk dili ve edebiyatıyla ilgili, geniş anlamda Türk kültürüyle ilgili bazı etüd, konferans ve denemelerinden oluşur Hoca bu yazılarında düşünceyi bozduğu için polemikten mümkün olduğunca kaçınır

Onun, bir yeni Türk edebiyatçısı olduğu halde, dil ve kültür konusuyla bu kadar yoğun bir şekilde ilgilenmesinin sebebi, edebiyatın kültür değerlerini dil ile ifade eden bir sanat olmasıdır Hoca, Türk edebiyatını baştan sona kadar bir bütün olarak ele aldığı için, dil değişmelerini de yakından gِrmek imkânına sahip olmuş, birçok yazısında kültür ve dil değişmeleri üzerinde durmuştur Ona göِre edebiyat gibi kültür ve dil de bir milletin tarihi ile yakından ilgilidir Bundan dolayı onları tarihî perspektif içinde gِrmeyenler mânâ ve ehemmiyetini kavrayamazlar Türkiye’de bazı aydınların kültür ve dil konusunda yanılmalarının başlıca sebebi budur

Onları yanılgıya sürükleyen ikinci mühim sebep, kültür ile ilim ve tekniği birbirine karıştırmalarıdır Bir insan, belli bir sahada ihtisas yaptığı için, o sahada geniş bir bilgiye sahip olabilir fakat bu, onu, kültür bakımından tamamıyla cahil ve boş olmaktan kurtaramaz Türkiye’de bugün batı dillerini bilen, belli sahalarda ihtisas yapmış binlerce insan vardır Fakat bunların pek azı, Türk diline, edebiyatına, tarihine, musikîsîne, mimarîsine ilgi duyarlar Yine bunların çok azı, Türk milletinin bin yıldan beri sahip olduğu inançları, hayata bakış tarzını, dünya gِrüşünü ve değerler sistemini tanırlar Onların büyük bir kısmı içinde yaşadıkları toplumun bu kültürel değerlerine yabancıdırlar Bundan dolayı onların, Türk milletinin ruhunu anlamalarına ve onun meselelerine çِzüm üretmelerine imkân yoktur اünkü sosyal, politik, ekonomik, kültürel bütün meseleler tarihî perspektif içinde anlaşılabilir


1 1 1