Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-09-02T15:00:24+03:00
Matematik'te küme nedir?Herkes tarafından bilinen, elemanları iyi tanımlanmış,birbirinden farklı nesnelerin veya şekillerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar bütününe yada net bir şekilde tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bazı, kimi, bir kısım gibi netlik ifade etmeyen ve kişisel yorumlara dayalı ifadeler küme belirtmez. Bazı şovmenler, Dünya'nın en güzel kadını; bunlar küme belirtmez. Kümeler büyük harflerle gösterilir.Evrensel küme: Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içine alan kümeye denir. En büyük kümedir.Tümleyen: A' nın tümleyeni veya tümleneni demek, A kümesinin dışında kalan bütün elemanların oluşturduğu kümedir.Ayrık küme: Kesişimleri boş kümedir.Yani iki küme arasında ortak veya beraber kullanılan eleman olmuyacak.İçiçe geçen A alt küme B olduğunda A  fark B kümesi kesinlikle boş kümedir.Eşit Küme: Elemanları aynı olan kümelere denir. Aynı zamanda eleman sayılarıda eşittir.Denk Küme: Eleman sayıları aynı olan kümelere denir. Dikkat elemanları değil, eleman sayıları aynı olcak. Eşit kümeler denk kümelerdir ama, denk kümeler eşit küme değildir.Boş Küme: Elemanı olmayan kümeye denir. Boş küme her kümenin alt kümesidir.Kümelerin BirleşimiA nın elemanlarından veya B nin elemanlarından oluşan kümeye bu iki kümenin birleşim kümesi denir ve A È B biçiminde gösterilir.Kümelerde birleşim işlemi demek elemanların hepsini alacaz yani birleştirecez.A È B = {x : x Î A veya x Î B}Kümelerin KesişimiA ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B nin kesişim kümesi denir 
ve A Ç B biçiminde gösterilir.Kümelerde kesişim işlemi demek ortak kullanılanı yani arada olanı alacaz.
A Ç B = {x : x Î A ve x Î B} 
İki Kümenin FarkıA kümesinde olup, B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. A fark B kümesi A – B ya da A B biçiminde gösterilir.Kümelerde fark işlemi demek örneğin A-B , A’da olan B’de olmayan elemanlar veya fark işaretinin sağındaki kümeyi her zamanparmağımızla kapatıp diğer elemanları alacaz.A – B = {x : x Î A ve x Ï B}
Kümelerle İlgili ÖrneklerA = (1,2,3,a,b,5)
B = (3,d,e,5,7)
İse;AÇB = (3,5)
AUB = (1,2,3,a,b,5,d,e,7)
A/B = (1,2,a,b)
s(AUB)=s(A)+s(B)-s(AÇB)
s(AUB)=s(A-B)+s(B-A)+s(AÇB)


Kaynak: http://kume.nedir.com/#ixzz2iSkJPVTG
0