Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-13T21:18:18+02:00

TATÜRK'ÜN TÜRK DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM

Yararlanılan Kaynaklar:

* Bozdağ, İsmet; "Atatürk'ün Avrasya Devleti", Tekin Yayınevi, 2. Basım, 1999
* Karakoç, Ercan; "Atatürk'ün Dış Türkler Politikası", IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, 2002-İst.
* Kafesoğlu, İbrahim Prof. Dr. ;"Türk Milli Kültürü", Boğaziçi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul
* Kaplan, Mehmet; "Kültür ve Dil", Dergah yy., 7. Baskı, 1992-İst.
* Atatürk Kültür Merkezi, "Bilge Dergisi", yıl:1997, sayı:14

http://www.yorumla.net/m-kemal-ataturk/1081776-ataturkun-turk-diline-verdigi-onemi-anlatan-sozleri.html

1 5 1