Cevaplar

2012-10-06T16:48:56+03:00

Biyoloji bilimi, insanların da dahil olduğu bütün canlıların çevre ile ilişkilerini, hücresel yapı ve metabolizmalarını, fizyolojilerini, moleküler ve genetik yapılarını inceleyen temel bir bilim dalıdır.

Biyoloji bilimi insanın kendini ve çevresindeki canlıları tanıma merakından doğmuştur. İlk insanlar çevrelerinde gördükleri canlıların resimlerini yaşadıkları mağaraların duvarlarına çizmişler ve onları tanımaya çalışmışlardır.   Biyoloji tarihi Thales (M.Ö. VII yy) ve Aristo (MÖ 384322) ile başlamış, Galileo'nin 1610 yılında mikroskobu keşfi ile hızlı bir ivme kazanmıştır. Ardından Robert Hooke 1665 yılında mikroskop ile incelediği ilk içi boş yapıya "cellula" adını vererek günümüze kadar uzanan "hücre" çalışmalarının ilk temelini atmıştır. Yaklaşık dört yüzyıl sonra E.A.F Ruska (1931) tarafından elektron mikroskobunun keşfi ve de günümüzde geçerliliğini halen korumakta olan James Watson, Francis Crick'in 1953 yı1ında DNA molekül modelini ortaya koymuş olmaları günümüzün modern biyoloji bilgilerinin temellerini oluşturmuşlardır. 1986 yı1ında Steven Howel ateş böceklerinin ışık saçmasını sağlayan geni ayırarak tütün bitkisine aktarmış, tütün bitkisinin de ışık saçmasını sağlamıştır. İşte bu olay gen aktarımı başlangıcı olmuştur.   Wilmut ise 1997 yı1ında bir koyundan alınan vücut hücresinin çekirdeğini, başka bir koyuna ait çekirdeği çıkarılan yumurta hücresine aktararak ilk genetik kopya elde etmiştir. Bilimde büyük devrim yaratan çalışmaların sonuncuları ise J. Craig Venter Enstitüsü bilimadamlarının öncülüğünde bir grubun, 2003 yılında insan genom haritasını tamamlamaları ve 2010 yılında da gen teknolojisi ile yapay olarak canlı bakterinin oluşturulmasıdır. İşte bütün bu çalışmalar Biyoloji biliminin süregelen tarihindeki dönüm noktalarıdır ve Biyoloji'yi 21. yüzyılın en önemli bilim dalı haline getirmektedirler...   Son 60 yıl içerisinde Biyoloji alanında en çarpıcı keşifler yapılmış ve bunların daha da hızlanacağı aşikardır. DNA'nın çift sarmal yapısını keşfeden ve WatsonCrick modeli olarak anılan modelin mucitlerinden James Watson halen hayattadır ve bir canlının klonlanabileceğini kendisi de görmüştür.
0