Cevaplar

2013-01-13T22:13:09+02:00

http://www.slideserve.com/socorro/oguz-t-rk-esinin-andolu-daki-ilk-r-nleri-bolay-evresinde-olusan-edebi-r-nler-edebiyatdersi burdan bulabilirsin

0
2013-01-13T22:34:30+02:00

Seyyid Battal Gazi’ye ait kahramanlık hikâyelerini içine alan bir eserdir. Battal Gazi, 8. yüzyılda Emevilerin Anadolu’da Bizanslılara karşı açtıkları savaşlarda “Battal” (kahraman) lakabıyla ün kazanmış Müslüman bir Arap kumandanı olup asıl adı Abdullah’tır. Bu Müslüman kumandan hakkında söylenen kahramanlık hikâyeleri ve menkıbeler, 11. yüzyıldan itibaren Türkler arasında büyük rağbet görmeye başlamış ve Battal Gazi, gazi-velî hüviyetiyle yüceltilerek destan kahramanı haline getirilmiştir

0