a. Glikol ve alanin …………………………… sınıfından organik bileşiklerdir.

b. CnH2n genel formülüne sahip hidrokarbonlara ………………….. denir.

c. Kovalent bağlar, ………………….…………………. ve …………………………………. olmak üzere iki çeşittir.

d. Elementlerin nokta yapısı ………………. tarafından ortaya atılmıştır.

e. Fosfat kökü ………… birim yüke, amonyum kökü ise …….….. birim yüke sahiptir.

1

Cevaplar

2013-01-13T22:27:28+02:00

a) alkol

b) alken

c) polar apolar

d)lewis

e) -3 +1

1 5 1