1.C vitamini eksikliğinde …… …………….denilen, ……………………….. hastalığı oraya çıkar. 2.Biyolojik reaksiyonlara girerek reaksiyonların hızını artıran biyolojik katalizörlere ………………… . denir. 3. Proteinleri oluşturan aminoasitler arasında …….……………. bağı bulunur. Boşluğu uygun kelimeyle doldurunuz. 4. (…...) Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat denir. 5. (…...) Potasyum eksikliğinde çocuklarda Raşitizm yetişkinlerde Osteomalazi hastalı ortaya çıkar. Cümlenin başındaki boşluğa doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfi koyun. 6.Aşağıdaki organik moleküllerden hangisinin hidrolizi ile aminoasit açığa çıkmaz? Fibrinojen B) Miyozin C) Enzim D) Hemoglobin E) Glikojen 7.Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi provitamin(ön vitamin) olarak vücuda alınıp karaciğerlerde esas vitamine dönüştürülür? B1 B) A vitamini C) C vitamini D) K vitamini E) E vitamini 8. Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle aşağıdaki moleküllerden hangisini oksijen(O2) kullanarak tüketir.? Aminoasit B) Glukoz C) Gliserin D) Yağ Asitleri E) Glikojen 9. Perhiz yapan bir hasta 125 disakkarit içeren reçel, 125 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ yemiştir. Bu hastanın yediği yiyeceklerde toplam kaç ester bağ vardır. 10.Bir bitki hücresinde, belirli bir enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur? A)Enzim miktarı B)Ortam pH’sının C)Ortam sıcaklığının D)Sübstrat miktarının E)Hücre büyüklüğünün 11. Hayvansal hücrelerin sentezleyemeyip dışarıdan almak zorunda olduğu aminoasitlere hangi isimler verilmektedir? 12. Enzimler etki edeceği reaksiyonu (substratı) nasıl tanırlar? 13. E vitaminin vücuttaki görevi nedir? 14. Holo (bileşik) enzimlerin yapısına aktifleştirici olarak katılan vitaminlere ne ad verilir?

1

Cevaplar

2016-08-30T22:29:52+03:00
Skorbüt 
hidrojen
DOĞRU
DOĞRU
A
D
E
0