3.Aşağıdakilerden hangisi bir yardımlaşma kurumu değildir?

a) Aşevleri b) Valilik

c) Kızılay d) Çocuk Esirgeme Kurumu

4. Allah’ın evi olan müslümanların kutsal kabul ettikleri yer neresidir?

a) Umre b) Mescid-i Nebevi

c)Kabe d) Mescid-i Aksa

5- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalardan değildir?

a) Suyun 100 derece sıcaklıkta kaynaması

b) Isıtılan metallerin genişletilmesi

c) Yer çekimi kanunu

d) Canlıların üremesi

6.“Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun” ayetiyle ifade edilen gerçek nedir?

a) Dünya hayatı geçicidir.

b) Her şey Allah’a muhtaçtır.

c) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

d) Dinde zorlama yoktur

7. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?

a) Uçakla gitmek b) Arafat’ta durmak

c) İhram d) Kâbe’yi tavaf

8.Aşağıdakilerin hangisinde kurban etiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

a) Bir kısmı fakirlere dağıtılmalıdır.

b) Bir kısmı satılabilir.

c) Bir kısmı akraba ve komşulara ikram edilmelidir.

d) Bir kısmı ev halkı için ayrılmalıdır.

9. “Umre _________ , Hac ise ____________“ Yandaki boşluğa hangileri gelmelidir?

a) Vacib – Farz b) Farz – Sünnet

c) Sünnet – Farz d) Farz – Vacib

10. Öğretmen : Çocuklar! Sadaka-i cariye; herkesin yararlanacağı hayır kurumları yaptırmak veya bu kurumların yapımına katkıda bulunmaktır. Bu tür sadakaların sevapları kişi ölse de devam eder. Şimdi buna örnek verelim:

Aşağıdaki öğrencilerin verdiği örneklerin hangisi, öğretmenin açıklamasına uygundur?

a) Elif : Bir yoksulun giyecek ihtiyacını karşılamak

b) Maide : Bayramda huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret

etmek

c) Ceylan :Hastanede tedavi olan hastaları ziyaret etmek

d) Can ::Yoksul ve kimsesiz çocukların barınacağı yurt

lar yapmak

11. Bir Müslüman’ın Hac ibadetini yerine getirebil mesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekmez?

a) Akıllı olmak b) Kadın olmak

c) Zengin olmak d) Müslüman olmak

12. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine uygun bir düşünce değildir?

a) Kainatı anlayan Yaratanı bulur.

b) Kur'an vasıtasıyla dünya ve içindekiler daha iyi anlaşılır.

c) Uzayla ilgili bilgiler Kur'ana aykırıdır.

d) Kainat da Kur'an da Allah'ın eseridir.

13. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum yapısını güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine sevgiyle bağlayan bir köprü vazifesi görür?

a) Zekat b) Namaz c)Oruç d)Hac

14.Aşağıdaki zekatla ilgili ifadelerden hangisi

yanlıştır?

a) Zekat insanı bencillikten kurtarır.

b) Zekat vermekle malımızda eksilme olur.

c) Zekatı verilen mal bereketlenir.

d) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı

artırır.

15.Allah’ın önceden belirlediği şeyleri yeri ve zamanı geldiği zaman gerçekleşmesine ne ad verilir?

a) Şer b) Hayır c) Kader d) Kaza

2

Cevaplar

2013-01-13T22:39:57+02:00

d

c

d

c

a

b

c

b

b

c

a

b

c

................................................................................................................

1 5 1
2013-01-13T22:40:32+02:00

3 b

4c 

5 d

6 c

7 a

8 b

9 c

10 d

11 b

12 c

13 c

14 b

15 c

2 3 2