Cevaplar

2013-01-14T11:24:24+02:00

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1) İnsanlarda besinlerin sindirimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Karbonhidratlı besinlerin sindirimi ağızda başlar

B) Yağların sindirimi ince bağırsakta başlayıp, biter

C) Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter

D) Vitaminlerin sindirimi midede başlayıp biter

 

2)

I. Büyüme hormonu salgılar

II. Beynin alt kısmında bulunur.

III.Tüm iç salgı bezlerinin çalışmasını düzenler.

Yukarıda verilen ifadeler hangi içsalgı bezini anlatır?

A) Tiroit                                                         B) Hipofiz

C) Pankreas                                               D) Yumurtalık

 

3) Beyinciği zedelenen bir kişide aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenir?

A)Beyne uyarılar gönderilemez.              B) Kalp çalışmaz.

C) Refleksler oluşmaz                                             D) Yalpalayarak yürür.

 

4) Sürtünme kuvvetinin sürtünen yüzeylerin cinsine bağlılığını kanıtlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki hangi deneyi yapmalıdır?

A) Bir sandığı önce mermer zeminde sonra tahta zeminde itmelidir.

B) Bir sandığı önce mermer zeminde itmeli sonra üzerine yük koyup itmeye devam etmelidir.

C) Bir sandığı tahta zeminde önce kendisi yalnız itmeli, daha sonra bir arkadaşı ile birlikte itmelidir

D) Bir sandığı mermer zeminde önce itmeli, sonra çekmelidir.

 

5)

I-   10. kattan, 4. kata inen öğrenci,

II-   Düz ve eğimsiz bir yolda, hızlanan bir araç,

III-  Çatıdan düşen bir tuğla,

IV-  Yerdeki tuğlanın, yukarı kaldırılması,

Yukarıdaki olayların hangilerinde cisim, potansiyel enerjisini kaybeder?

A) IV                                                              B) I-III-IV

C) II                                                               D) I-III

 

6) Aşağıdakilerden hangisi basit makine değildir?

A) Vida                                                          B) Dişli çark

C) Bisiklet                                                    D) Çıkrık

 

7) İşin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Newton                                                   B) N/m

C) m                                                             D) Joule

 

8) Bulutlar ve yeryüzü arasında gerçekleşen yük sıçramasına ne ad verilir?

A) Şimşek                                                    B) Yıldırım

C) Paratoner                                               D) Yük

 

9) Bir yaya 120N ağırlıklı cisim asıldığında yay 8cm uzuyor. Aynı yaya 90N ağırlıklı cisim asılırsa yay kaç cm uzar?

A) 5                                                               B) 3

C) 8                                                               D) 6

 

10) Aşağıdakilerden hangisi desteğin ortada yük ve kuvvetin iki uçta olduğu kaldıraca örnek verilebilir?

 

 

11)

 

Yukarıdaki makara sisteminde yükü çekmek için uygulanan kuvvet kaç N’dur?

A) 80 N

B) 40 N

C) 20 N

D) 10 N

 

12)

 

Şekildeki dil resmi üzerinde gösterilen numaralara göre hangi besinlerin tadı en çok algılanmasına göre doğru verilmiştir?

 

 

13)

 

Küçük çocuğun, büyük çocuğu kaldırabilmesi için ne yapılmalıdır?

A) Destek büyük çocuğa doğru kaydırılmalı

B) Destek küçük çocuğa doğru kaydırılmalı

C) Küçük çocuk desteğe doğru yürümeli

D) Daha kalın çubuk kullanılmalı

 

14)

I-   basit makinelerde kuvvetten kazanç sağlamak için yolu uzatmak gerekir.

II-  basit makinelerden bazıları hem kuvvetin yönünü hem de büyüklüğünü değiştirir.

III- basit makinelerde (bilgi yelpazesi.net) işten ya da enerjiden kazanç sağlanmaz.

Basit makinelerle ilgili olarak yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur.

a) Yalnız I                                                     b) Yalnız III

c) I ve II                                                         d) I, II ve III

 

15)

 

 

16) İpek kumaşa sürtülen cam çubuk hangi çeşit elektrik yükü ile yüklenir?

A) Cam çubuk elektron kaybederek (-) yükle yüklenir.

B) Cam çubuk elektron kaybederek (+) yükle yüklenir.

C) Cam çubuk ipek kumaşa sürtünerek elektriklenemez.

D) Cam çubuk elektron kazanarak (-) yükle yüklenir.

 

17) Aşağıda yük dağılımları belirtilmiş olan cisimlerden hangisi nötr cisimdir?

 

 

18)

 

 

19)

Elektriklenme ile ilgili olarak;

I.   Cisimlerin nötr olması, (+) ve (-) yüklerin

II.  Eşitliğinin sağlanmasıdır.

III. Zıt yüklü iki cisim birbirini iter.

IV. Paratonerler, yıldırımın güvenli bir şekilde toprağa taşınmasını sağlayan araçlardır.

Anlatımlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II                                                         B) II ve III

C) I ve III                                                       D) I, II ve III

 

20)

 

 

21) Aşağıdaki basit makinelerin hangisinde kuvvet kazancı yoktur?

A) hareketli makara                                   B) eğik düzlem

C) sabit makara                                         D) kaldıraç

 

22) Basit bir elektrik devresi çizerek voltmetre ve ampermetreyi devreye bağlayıp, akımın yönünü çiziniz. (8 p)

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Aşağıdaki D/Y sorularını uygun şekilde doldurunuz

 

(  ) 1-Bir yay esneklik özelliğini kaybedebilir.

 

(  ) 2-Hareketli cisimler potansiyel enerjiye sahiptir.

 

(  ) 3-Aynı elektrik yükleri birbirini çeker, farklı elektrik yükleri ise birbirini iter.

 

(  ) 4-Elektriklenme olaylarında cisimler sadece negatif yük alış-verişi yapar.

 

(  ) 5-Elektrik akımının yönü üretecin pozitif kutbundan negatif kutbuna doğrudur.

 

(  ) 6-Volt/Amper = Ohm    ‘dur

 

(  ) 7-Elektrik akımının birimi ampermetredir

 

(  ) 8- Gerilimi ölçen alet voltmetredir.

 

  alıntıdır...
1 5 1