Cevaplar

2013-01-14T01:15:33+02:00

Sözlük deyince akıllara ilk gelen türk bilgini olan Kaşgarlı Mahmud, on birinci yüzyılda yaşamıştır. Gerçek ismi Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed’dir. İlk türkçe sözlük kabul edilen Divan-ı Lügati’t Türk’ün yazarıdır. Türk grameri bilginidir. Bu yeter herhalde 

1 4 1
2013-01-14T01:15:33+02:00

divan-ı lügati-t türkü yazan geçiş dönemi edebiyatçılarından biridir. divanı lügatit türk ilk türkçe sözlüktür. araplara türkçenin kolay bir dil oldugunu anlatmak amacıyla yazılmıstır.

1 5 1