Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-14T13:42:07+02:00

1. Kimyasal denklemler, bir yandan tepkimeye giren maddeler karşı tarafta da ürünler, araya bir ok konularak yazılır:

tepkimeye girenler (tepkenler) ===> ürünler

2. Çok kere tepkenlerdeki ve ürünlerdeki maddelerin tepkime koşullarındaki fiziksel halleri, önlerindeki parantez içinde belirtilir: katılar, (k); sıvılar, (s); gazlar, (g) ve sulu çözeltideki maddeler (aq) ile gösterilir. Örneğin demir metali ile hidroklorik asitin tepkimesi sonucunda demir klorür çözeltisi oluşur vöe hidrojen gazı açığa çıkar. Bu tepkimenin denklemi aşağıdaki gibi yazılır:

Fe (k) + 2HCl(aq) ===> FeCl2(aq) + H2(g)

3. Tepkime denklemleri, “kimyasal değişmelerde kütlenin korunumu”nun uygulamasıdır. Kimyasal değişmelerde atomların sayısı ve türü korunur.

2 5 2
2013-01-14T13:44:35+02:00

3ca2p     =   cA3P2   P İNİ ALTINA YAZCAN  3 DE CA 3 DEĞERİ OKE

1 1 1