Cevaplar

2013-01-14T13:58:26+02:00

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (2) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. Barutu kullanan ilk devlet hangisidir?

A) Çin                                            B) Hindistan

C) İtalya                                        D) İngiltere

 

2. Barutun ateşli silahlarda kullanılması kimin zararına olmuştur?

A) Kralların                                   B) Derebeylerin

C) Padişahların                          D) Halkın

 

3. 1450 yılında ilk baskı tekniğini(matbaa) bulan kimdir?

A) Şekspir                                    B) Erasmus

C) Jan Gütenberg                      D) Newton

 

4. Denizcilerin büyük denizlere daha rahat açılmasını sağlayan araç nedir?

A) Barut                                        B) Top

C) Pusula                                    D) Silah

 

5. Sanayi İnkılabı ilk nerede başlamıştır?

A) İtalya                                         B) Fransa

C) İngiltere                                                  D) Almanya

 

6.

-Pusulanın gemicilikte kullanılması.

- Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması.

- Cesur gemicilerin yetişmesi.

Yukarıda verilenler neyin başlamasına neden olmuştur?

A) Rönesans                               B) Reform

C)  Sanayi inkılabı                                      D) Coğrafi Keşifler

 

7. Aşağıda verilen yolların başlangıç bitiş yerlerini yazınız.

 

- İpek Yolu:

 

 

- Baharat yolu:

 

 

 

8. 1519 yılında arkadaşı Del Kano ile dünyanın etrafını ilk kez dolaşan kişi kimdir?

A) Macellan                                  B) Martin Luther

C) Kristof Kolomb                      D) Erasmus

 

9.  Hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

A) Hıristiyanlık yayıldı.

B) Avrupalılar keşfettikleri ülkelerde sömürge imparatorlukları kurdular.

C) Atlas okyanusundaki limanlar önem kazanırken, Akdeniz limanları eski önemlerini kaybetti.

D) Derebeylik zayıfladı.

 

10. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da görülen bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanındaki değişiklik ve gelişmelere ne denir?

A) Reform                                    B) Rönesans

C) Sanayi İnkılabı                       D) Keşifler

 

11. Mona Lisa isimli ünlü tablo hangi dönemde yapılmıştır?

A) Reform                                    B) Rönesans

C) Aydınlanma Çağı                  D) Sanayi İnkılabı

 

12. Rönesans dönemi sanatçılarından Şekspir  hangi ülkede eserler vermişitr?

A) Alman                                      B) İtalyan

C) İngiliz                                       D) İspanyol

 

13. Reform hareketleri hangi alandaki değişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

A) Din                                            B) Ekonomi

C) Sosyal                                     D) Bilim

 

14. Hangisi farklıdır?

A) Anglikanizm                            B) Protestanlık

C) Katolik                                     D) Kalvenizm

 

15. Martin Luther kimdir?

A) Matbaayı bulan kişi.

B) Barutu bulan kişi.

C) Dünyanın etrafını dolaşan kişi.

D) İncili Almanca’ya çeviren kişi.

 

16. Rönesans’ın başladığı ilk ülke hangisidir?

A) İtalya                                         B) Almanya

C) Fransa                                    D) İngiltere

 

17. Sanayi İnkılabı sonucunda ortaya çıkan, “bir ülkenin yeraltı yer üstü kaynaklarını, kültürünü ele geçirmek” anlamına (bilgi yelpazesi.net) gelen akımın adı nedir?

A) Milliyetçilik                               B) Sömürgecilik

C) Hıristiyanlık                            D) Sosyalizm

 

18. Aydınlanama Çağında Güneş Sistemini bulan kişi kimdir?

A) Galile                                       B) Mozart

C) Bach                                        D) Kopernik

 

19. Sanayi İnkılabının başlamasında, makinelerin çalışmasında etkili olan madde hangisidir?

A) Su                                             B) Tuz

C) Demir                                      D) Bakır

 

20. Kristof Kolomb Amerika’yı keşfe giderken hangi okyanusu geçmiştir?

A) Büyük Okyanus

B) Hint Okyanusu

C) Atlas Okyanusu

D) Pasifik Okyanusu

 

1 5 1