Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-14T14:09:09+02:00

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ALİBEYLİ GÜLHAN YUSUF YÖN İ.Ö.O.

7. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

PUANI

 

NOT :   * Her soru  5  puan.             BAŞARILAR

  * Süre 40 dakika.                   HAKAN ÖZTÜRK

                                                           Matematik Öğretmeni

AD-SOYAD

NO-SINIF

 

 

1)         kesirleri sıralandığında

 

 

 

 

 

en büyük   kesir   hangisi   olur? 

a)           b)           c)            d)

 

6)    3.102.5.104 = ?  işleminin sonucu kaçtır?

a) 15.108           b) 8.106         c) 8.107       d) 15.106

 

 

  2)  0,000285    sayısının negatif üslü olarak yazılışı nedir?

a) 285.10-5       b) 285.10-6       c) 285.10-4      d) 285.10-8

  

 

 

 

 

 

7)   (-35) + (-57) – (-83) =? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

           

a)  - 9       b)  9        c)  - 175        d)  175

  

    

3)  0,4.107 + 1,3.106  =  ?   işleminin sonucu kaçtır?

a) 53.105      b) 53.106     c) 53.107      d) 53.108

 

 

 

 

 

 

8)   (-7). e .3 = 63      ise       e=?  

 

a)  - 6       b)  6        c)  - 3        d)  3

 

4)   a < -100 koşuluna uyan en büyük negatif tam sayı kaçtır?

 

a)  - 99       b)  - 1        c)  0        d)  - 101

 

9)    -34 = ? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

           

a)  - 12       b)  - 81        c)  12        d)  81

 

 

 

 

 

5)   ile  rasyonel sayıları arasında aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi  yoktur?

 

a)  14        b)  13         c)  11            d)  10

     20              20               20                  20

10)   işleminin sonucu kaçtır?

a) 250        b) 100        c) 150       d) 200

 

 

 

 

11)    (   +   ) : ( -  )   =  ?

 

a)  8                b) 7              c)  6            d)  5  

 

16)  Ahmet  12 , babası 37 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı ahmet’ in yaşının 2 katının 5 fazlasına eşit olur?

 

 a)  8                b) 9              c)  10            d)  12  

 

12)      (-)2 = ?

 

a) - 9        b)  - 6        c)  6            d)   9

      16               8              8                 16

17)    2x + 5 = 11  denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 

  a)  8                b) 6              c)  4            d)  3  

 

13) Hangi sayının 3 katının  11  fazlasının  yarısı 25’ tir?

 a)  29        b)  19         c)  13            d)  23

 

 

 

18)    (- 45 ) : ( - 9 )    işleminin sonucu kaçtır?

a) -5        b) 5        c) 6       d) -6

 

14)  en büyük negatif tam sayı ile  en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?

 a) 0           b) 9           c) - 99          d)   1

 

19)        çözüm  kümesini  bulunuz?

 

a)  10                b) 8              c)  6            d)  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

15)   aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir?

 

 

a)  x2  + 5y2 + 6 = 0               b)  5x3 + 11x - 17 = -56 

       

c)  5x + 8y - 45 =  89            d)  5.( x + 6 ) -  4x =  39                     

20)  (- 12).(-3).(+2).(-1) = ?

 

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  

     a) -36       b) 36          c) 72            d) -72

 

 

 

www.sorubak.com

 

 

 

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

1

       

6

       

11

       

16

       

 

2

       

7

       

12

       

17

       

 

3

       

8

       

13

       

18

       

 

4

       

9

       

14

       

19

       

 

5

       

10

       

15

       

20

       

 

0
2013-01-14T14:10:14+02:00

türk bayrağında kadar ders ve çalışma kitabındaki yerlerideki soruları çöz........

1 5 1