1)İnsanlar neden farklı dinlere inanmaktadır?

2)Halifelerin seçimle yönetime gelmesi hangi yönetim şeklinin bir özelliğidir?

3)Bilim alanında hizmet etmiş Endülüslü Müslüman alimlerin bilime olan katkısı nedir?

4)Türklerin gök tanrı inancıyla İslam dininin benzer tarafları nelerdir?

5)İslamiyet Türk yaşayış ve kültüründe ne gibi değişlikler yaptığını belirtiniz.

(yanlış yazanı kesinlikle şikayet ederim.Hepsinin cevabını biliyorsan yaz,yoksa yazma.)

1

Cevaplar

2013-01-14T14:32:51+02:00

1-çünkü   herkesin   düşünce   tarzı   farklıdır

2-cumhuriyet

3-gökyüzünü   incelemişlerdir

4-gök   tanrı   inancına   göre  göğün  7   kat   olduğunu   ve   yaratıcının   7.   katta   olduğu   söyleniyor   müslümanlarda   buna   inanıyor

5-Tarih içinde Türk toplumunun farklı coğraf-yalarda karşılaştıkları farklı kültürler ve uygarlıklar, Türk edebiyatını ve Türk düşünce dünyasını de-rinden etkilemiştir. Göçebe bir yaşam süren Türk-ler, İslamiyet öncesi dönemde büyük ölçüde yazı-lı eserler verememişlerdir. Türklerin İslamiyet'i be-nimsemeleri farklı kültürlerle tanışmalarını sağla-mış, bu durum edebiyatımıza renk katmıştır. Türk edebiyatı tarihi bu kültürel değişikliklere göre bi-çimlenmiş buna göre incelenmiştir.

1 5 1