Cevaplar

2013-01-14T15:39:33+02:00

19 Mayıs 1919
Atatürk’ün, sabah saatlerinde Samsun’a çıkışı.

22 Mayıs 1919
Atatürk’ün Samsun’dan Sadaret’e raporu: “…Millet birlik olup egemenlik esasını, Türklük duygusunu hedef kabul etmiştir.”

21 Haziran 1919
Atatürk’ün İstanbul’da bulunan bazı tanınmış kimselere Amasya’dan mektup göndererek Milli Mücadele’ye davet etmesi: “Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil, tâbi olmak zorunluğundadır.”, “Size düşen özveri pek büyüktür.”, “Milli amaç elde edilinceye kadar âcizleri Anadolu’dan ve milletin sinesinden ayrılmayacağım ve bu noktada sonuna kadar bir millet bireyi gibi çalışacağımı millete karşı mukaddesatım namına söz verdim ve hiçbir kuvvet bu milli karara engel olamayacaktır.”

22 Haziran 1919
Atatürk’ün, Amasya’dan Anadolu’da mülkî ve askeri makamlara genelgesi: “Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin çabası ve kararı kurtaracaktır.”

3 Temmuz 1919
Atatürk’ün Erzurum’a gelişi, halk ve asker tarafından sevgi gösterileriyle karşılanışı.

 
0