Cevaplar

2013-01-14T15:41:22+02:00
Rakam İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam 0 Zero, Null Sfır 1 One Bir 2 Two İki 3 Three Üç 4 Four Dört 5 Five Beş 6 Six Altı 7 Seven Yedi 8 Eight Sekiz 9 Nine Dokuz 10 Ten On   10 dan 20`ye Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 11 den 19`a kadar sayıların sonuna -teen eki getirilir,11 ve 12 sayılarında bu ek yoktur.

Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam 11 Eleven Onbir 12 Twelve Oniki 13 Thirteen Onüç 14 Fourteen Ondört 15 Fifteen Onbeş 16 Sixteen Onaltı 17 Seventeen Onyedi 18 Eighteen Onsekiz 19 Nineteen Ondokuz 20 Twenty Yirmi 20 dan 100 e Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 20,30,40 gibi 10`un katları olan sayılar bilinirse 20 den 100e kadar saymak çok kolaylaşır.10`un katları olan sayılar şunlardır: 

Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Anlam 20 Twenty Yirmi 30 Thirty Otuz 40 Forty Kırk 50 Fifty Elli 60 Sixty Altmış 70 Seventy Yetmiş 80 Eighty Seksen 90 Ninety Doksan 100 A/one hundred Yüz

0
2013-01-14T15:50:10+02:00

0-Oh, nil, zero
1-one
2-two
3-three
4-four
5-five
6-six
7-seven
8-eight
9-nine
10-ten
11-eleven
12-twelve
13-thirteen
14-fourteen
15-fifteen
16-sixteen
17-seventeen
18-eighteen
19-nineteen
20-twenty
21-twenty-one
22-twenty-two
23-twenty-three
24-twenty-four
25-twenty-five
26-twenty-six
27-twenty-seven
28-twenty-eight
29-twenty-nine
30-thirty
31-thirty-one
32-thirty-two
33-thirty-three
34-thirty-four
35-thirty-five
36-thirty-six
37-thirty-seven
38-thirty-eight
39-thirty-nine
40-forty
41-forty-one
42-forty-two
43-forty-three
44-forty-four
45-forty-five
46-forty-six
47-forty-seven
48-forty-eight
49-forty-nine
50-fifty
51-fifty-one
52-fifty-two
53-fifty-three
54-fifty-four
55-fifty-five
56-fifty-six
57-fifty-seven
58-fifty-eight
59-fifty-nine
60-sixty
61-sixty-one
62-sixty-two
63-sixty-three
64-sixty-four
65-sixty-five
66-sixty-six
67-sixty-seven
68-sixty-eight
69-sixty-nine
70-seventy
71-seventy-one
72-seventy-two
73-seventy-three
74-seventy-four
75-seventy-five
76-seventy-six
77-seventy-seven
78-seventy-eight
79-seventy-nine
80-eighty
81-eighty-one
82-eighty-two
83-eighty-three
84-eighty-four
85-eighty-five
86-eighty-six
87-eighty-seven
88-eighty-eight
89-eighty-nine
90-ninety
91-ninety-one
92-ninety-two
93-ninety-three
94-ninety-four
95-ninety-five
96-ninety-six
97-ninety-seven
98-ninety-eight
99-ninety-nine
100-A hundred
1000-A thousand
1,000,000 – million
1,000,000,000-billion (milyar)

Sayılara karma örnekler:

27—Twenty-seven
38—Thirty-eight
64—Sixty-four
141–one hundred and fourty-one
392–three hundred and ninety-two
2576-two thousand five hundred and seventy-six

   
0